Moeder maakt eicellen bij . . .

Er is een flinke barst gekomen in het idee dat vrouwelijke zoogdieren, waaronder mensen, bij hun geboorte reeds al hun eicellen hebben en later dus niets meer bijmaken....

Zij constateerden dat muizen tijdens hun leven heel snel veel follikels blaasjes met niet gerijpte eicellen verliezen, terwijl het aantal levensvatbare eicellen grotendeels op peil blijft. Dat kan betekenen dat er eicellen bijgemaakt worden, was de gedachte.

Een sterkere aanwijzing kwam van een proef waarbij muizen-eicellen met een gif werden gedood. Na twintig dagen bleken er toch rijpe eicellen aanwezig te zijn.

Een belangrijk onderzoek, constateert Alan Spradling van het Howard Hughes Medical Institute Laboratory in Baltimore in een commentaar in Nature. Hamvraag is of voor mensen hetzelfde geldt als voor de onderzochte muizen.

Zo ja, dan is de menopauze mogelijk niet het gevolg van het opraken van de gegeven voorraad eicellen, maar van een defect aan het mechanisme voor de productie van nieuwe eicellen, aldus Spradling. Daarmee kan misschien worden verklaard waardoor die menopauze optreedt na een dertigjarige vruchtbaarheid in plaats van na pakweg veertig of vijftig jaar.

Meer over