Modelleerling eist toelating tot studie ie

De Landelijke Studentenvakbond LSVb eist bij de rechter de onmiddellijke toelating van 'modelleerling' Mariëlle Wubbels tot de studie diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht....

Van onze verslaggever

Voor de studie diergeneeskunde zijn doorgaans meer kandidaten dan beschikbare plaatsen. Om die plaatsen wordt daarom geloot. Leerlingen die op het vwo buitengewoon goed presteren, met een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger, worden automatisch ingeloot.

Wubbels behaalde haar vwo-diploma al in 2001. 'Zij werd toen ook toegelaten tot de studie', aldus LSVb-advocaat Erik de Groot. 'Maar die zomer besloot zij dat zij toch liever eerst een tijdje ging werken om zich verder te verbreden en te oriënteren. Zij heeft haar plaats vrijwillig afgestaan aan een ander.'

Deze zomer besloot Wubbels zich opnieuw in te schrijven. De Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen, die over het toelatingsbeleid gaat, weigert haar echter een voorkeurspositie te geven. Wubbels' diploma is verouderd, stelt de IBG, omdat de afgelopen jaren in het vwo een nieuw stelsel is ingevoerd, de tweede fase.

Wubbels werd daarom na haar inschrijving in de groep 'gewone studenten' geplaatst en vervolgens uitgeloot. Met behulp van de LSVb vecht zij die procedure komende dinsdag aan bij de rechter.

'Het is een typisch geval van doorgeslagen bureaucratie', aldus advocaat De Groot. 'Bovendien is Wubbels voortdurend verkeerd geïnformeerd. De IBG heeft haar steeds verteld dat ze haar voorkeurspositie zou behouden. Ook de decanen van de faculteit kregen die informatie van de IBG. Zij zullen dat in de rechtzaal ook verklaren.'

De Groot wijst erop dat de IBG vorig jaar nog een uitzondering maakte voor een groep studenten met een oud vwo-diploma. 'Wubbels staat nu alleen en daarom valt zij buiten de boot.'

De LSVb heeft de afgelopen weken getracht het ministerie van Onderwijs te bewegen tot actie. 'We dachten dat er wel een regeling kon worden getroffen voor deze modelleerlingen, maar het ministerie weigert mee te denken', aldus voorzitter Jonathan Mijs.

Een woordvoerder van staatssecretaris Rutte bevestigt dat voor Wubbels geen uitzondering wordt gemaakt en dat verder de rechtszaak wordt afgewacht.

Meer over