MKZ-schade loopt al in de miljarden

De schade door de mond- en klauwzeercrisis zal in de miljarden lopen. Bij vijftig besmette bedrijven kost de crisis eenmalig 80 miljoen gulden....

Minister Brinkhorst van Landbouw gebruikt de berekeningen bij het ontwerpen van economische schaderegelingen voor boeren en andere bedrijven die langdurig worden getroffen door de MKZ-epidemie. Als boeren worden gedwongen hun bedrijf na ruiming lange tijd stil te leggen, dreigt voor hen een faillissement.

Het LEI rekende drie scenario's door: één geïsoleerde uitbraak in Nederland; vijftig uitbraken verspreid over Nederland terwijl andere Europese landen op het vasteland blijven gespaard, waardoor export van dierlijke producten onmogelijk is; en een aantal uitbraken in alle Europese landen.

De huidige situatie komt het dichtst bij het scenario waarin met vijftig haarden wordt gerekend. Er zijn op dit moment 25 besmette bedrijven gevonden.

Maar daarbij komen kosten door de vernietiging van alle MKZ-gevoelige dieren in de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer. Dat betreft ongeveer duizend extra bedrijven.

Het LEI hanteert een ruimingszone van een kilometer rond het besmette bedrijf. Daarin zouden gemiddeld elf bedrijven liggen, variërend van melkvee-, rundvee- tot varkensbedrijven. In de praktijk bleek in het meeste getroffen gebieden de dichtheid van bedrijven echter veel groter.

De vaccinatiekosten bedragen volgens het LEI per ring van een kilometer 12 duizend gulden. Bij vijftig bedrijven, zoals in het tweede scenario, bedragen de kosten dan zes ton.

De kosten van het doden, desinfecteren en afvoeren zijn 72 duizend gulden; voor vijftig bedrijven is dat 3,6 miljoen gulden. De vernietiging kost 5,3 miljoen. De waarde van de te vernietigen dieren is 70 miljoen gulden.

Een exportverbod heeft volgens de economen het grootste effect. Voor elke maand dat er niet kan worden geëxporteerd, daalt de behoefte aan arbeidskrachten met 12.500 mensjaren. Gewoonlijk hangt 65 tot 70 procent van het inkomen en de werkgelegenheid in de veehouderij af van export.

De landbouwsector heeft zich vorig jaar verplicht de eenmalige kosten voor het bestrijden en bewaken van dierziekten zelf te betalen tot een maximum van 1,03 miljard gulden.

Meer over