MKZ-crisis treft ook agrarische scholen hard

Het agrarisch onderwijs raakt ernstig ontregeld door de MKZ-crisis. Veel studenten zijn al weken verstoken van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek ligt stil, en stages moeten worden uitgesteld of gaan helemaal niet meer door....

De crisis treft vooral de instellingen in de nabijheid van de uitbraakgebieden. Zo zijn ongeveer 150 studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden, een agrarische hogeschool, sinds de verspreiding van de ziekte naar die regio niet meer op school verschenen. 'Het betreft studenten die op een boerenbedrijf in de omgeving wonen', zegt woordvoerder A. van den Broek. 'Ze zijn als de dood dat hun mobiliteit bijdraagt aan de verspreiding van het virus, dus verroeren zij zich niet.'

Sommigen van hen proberen via e-mail nog contact met hun docenten te houden, anderen hebben al weken geen onderwijs meer genoten. De practica, die in het curriculum domineren, liggen al sinds begin maart vrijwel stil. 'Dat geldt voor de boerderijstages in Nederland, maar ook voor de stages in het buitenland', zegt Van den Broek.

Hij schat dat de studievertraging als gevolg van de MKZ-crisis alleen voor het Van Hall Instituut (circa vijftienhonderd studenten) al een strop van zo'n miljoen gulden met zich meebrengt. 'En dan heb ik het nog niet eens over de aanpassing van de studieprogramma's en het vele overwerk dat daarvoor moet worden verricht.'

Wageningen Universiteit schat, op gezag van woordvoerder S. Vink, dat vele tientallen studenten en docenten sinds maart niet meer aan het onderwijs deelnemen. Anderen hebben tijdelijk domicilie in Wageningen gekozen. Het practicumonderwijs is vrijwel tot stilstand gekomen. 'Onze fysieke contacten met de buitenwereld zijn tot het strikt noodzakelijke teruggebracht. Wij moeten tegen elke prijs voorkomen dat nieuwe besmettingen ooit met onze activiteiten in verband zouden kunnen worden gebracht.' Vink denkt dat de MKZ-crisis Wageningen tot dusverre 'vele tonnen' heeft gekost.

Instellingen buiten het uitbraak-gebied kampen met soortgelijke problemen. De agrarische hogeschool HAS in Den Bosch heeft, aldus J. Denissen, sectordirecteur Dier en Milieu, alle zeilen moeten bijzetten om alternatieve programma's te ontwikkelen voor uitgevallen stages. 'Maar het blijft behelpen. We moeten in eigen huis de werkelijkheid van het boerenbedrijf simuleren, en dat lukt nooit natuurlijk.'

Om de studenten voor bleekneuzigheid te behoeden, heeft Denissen voor hen een trainingsweekend bij de Mobiele Eenheid in Putten belegd. 'Dat heeft met het agrarisch onderwijs als zodanig niets te maken, maar het draagt bij aan de teambuilding. En dat is nodig, want de klap van de crisis is ook bij ons hard aan gekomen.'

Dat de MKZ-crisis potentiële studenten van agrarische onderwijsinstellingen afschrikt, kan uit de zogenoemde vooraanmeldingen niet worden opgemaakt. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een kleine, volgens de IB-Groep in Groningen 'niet significante', daling. Dat neemt niet weg dat de aanhoudende malaise in de agrarische sector wel degelijk zijn tol heeft geëist. Ten opzichte van 1996 is het aantal inschrijvingen gehalveerd.

Meer over