MKB: verplicht sparen voor vroegpensioen

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland wil dat werknemers verplicht sparen om vanaf hun 60e vervroegd met pensioen te kunnen. Dat is goedkoper uit te voeren dan individuele regelingen....

MKB wil twee regelingen. De eerste is een collectieve spaarregeling voor vroegpensioen, waaraan de werkgever maximaal 50 procent bijdraagt, de tweede een vrijwillige regeling om te sparen voor verlof tijdens de periode dat mensen werken. Hieraan draagt de werkgever in de plannen van het MKB niets bij. Wel kan de overheid dit net als het sparen voor vroegpensioen fiscaal aantrekkelijk maken. Het verlofsparen moet in de plaats komen van allerlei bestaande verlofregelingen zoals bijvoorbeeld zorgverlof.

De overheid kan volgens MKB iedere werknemer verplichten deel te nemen aan een collectieve vroegpensioenregeling, omdat toch bijna iedere werknemer voor zijn 65e met pensioen wil. Als iedereen meedoet, is het vroegpensioen beter te betalen vanuit een gezamenlijke pot. 'Verplichte deelname klinkt daarbij zwaarder dan het is, omdat het vanwege de werkgeversbijdrage juist aantrekkelijk wordt gemaakt deel te nemen', zegt de organisatie voor middelgrote en kleine ondernemingen.

'De plannen van het kabinet voor een levensloopregeling die dit combineren, zijn achterhaald', zei MKB-voorzitter L. Hermans maandag bij de presentatie van de plannen. Het kabinet wil dat ouderen langer blijven werken en wil het werknemers moeilijk maken er voor hun 65e mee te stoppen. 'Dat is ongewenst, vooral voor mensen met een lichamelijk zwaar beroep,' aldus Hermans.

MKB wil iedereen de mogelijkheid geven maximaal 280 procent van het laatstverdiende salaris te sparen. Dat is goed voor vier jaar lang 70 procent van het salaris. Werknemers kunnen vanaf hun 60e zelf bepalen hoe ze het geld opnemen: nog even doorwerken, helemaal stoppen of met deeldtijdpensioen.

Van een combinatie met verlofsparen wil MKB niets weten. De organisatie wil voorkomen dat werknemers hun spaartegoed voor vroegpensioen gebruiken om tussentijds verlof van werk op te nemen. Het midden- en kleinbedrijf zit niet te wachten op werknemers die er in hun productiefste jaren maandenlang tussenuit willen om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. Het wil verlofsparen beperken tot vijftien dagen per jaar met een maximum spaartegoed van zestig dagen.

MKB-Nederland neemt met het voorstel een voorschot op de levensloopregeling, die alle vormen van verlof moet combineren met mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. De vakbonden, de werkgevers en het kabinet spraken in het najaarsakkoord af dat zij deze regeling in april op touw zetten.

Meer over