Missie vergalt kerstsfeer in coalitie

De kwestie-Afghanistan heeft de sfeer in de coalitie danig vergiftigd, ook nadat het kabinet een compromis heeft bereikt. De regeringspartijen CDA en VVD botsten vrijdag tijdens een ingelaste Kamervergadering van fractiespecialisten....

VVD’er Van Baalen was woedend op het CDA, dat deze week plotseling zei dat de uitzending van troepen naar Afghanistan alleen kan gebeuren als er een Kamermeerderheid van circa honderd zetels is. Daarmee krijgt de grootste oppositiepartij, de PvdA, een vetorecht.

‘Ik heb mijn bekomst van mensen die van draaien hun dagelijkse bezigheid hebben gemaakt. Het kan niet zo zijn dat als het kabinet en de Kamer ja zeggen, de missie toch niet doorgaat’, tierde Van Baalen richting CDA.

Het debatje vrijdag draaide om de vraag of het kabinet opheldering moet verschaffen over de brief die het donderdag naar de Kamer zond. Daarin staat het ‘voornemen’ om bij te dragen aan de NAVO-vredesmacht in zuidelijk Afghanistan. Is dat een formeel besluit, vroegen Kamerleden zich af.

‘We zijn volledig geïnformeerd’, stelde CDA’er Ormel. De kleinste regeringspartij, D66, die tegen de militaire missie is, noemde de brief ‘volstrekt helder’. Een Kamermeerderheid, inclusief de VVD, besloot niettemin premier Balkenende per ommegaande nog een brief te vragen. Afhankelijk van het antwoord komen de fractiespecialisten volgende week weer bijeen tijdens het kerstreces.

De gang van zaken heeft ook in het buitenland tot ergernis geleid. ‘Als Nederland afhaakt, is dat niet het einde van de wereld. Maar het betekent wel dat de NAVO-planning voor Afghanistan overhoop wordt gegooid’, aldus een Europese topdiplomaat in Den Haag. De krant Herald Tribune citeerde vrijdag boze NAVO-diplomaten, die stelden dat Nederland zijn geloofwaardigheid als bondgenoot verliest.

Meer over