Ministers in conflict over luchthaven Suriname

PvdA-minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking verzet zich met hand en tand tegen een voorstel om bevroren hulpgeld vrij te maken voor het verbeteren van de nationale luchthaven van Suriname....

Vandaag wordt in de ministerraad voor de tweede keer over de kwestie gesproken. Onderling overleg tussen Herfkens en Netelenbos heeft niets opgeleverd.

Netelenbos vindt dat investeringen in vliegveld Pengel noodzakelijk zijn omdat de luchthaven anders niet meer aan de internationale veiligheidseisen kan voldoen.

Maar Herfkens wil pas weer hulp geven aan Suriname als de regering daar voldoet aan de eisen van goed bestuur. Eerder noemde ze het huidige Surinaamse bewind volstrekt corrupt.

Herfkens vreest ook dat andere ontwikkelingslanden waar de KLM op vliegt, bij haar zullen aankloppen als ze Suriname geld geeft. Het lijkt Herfkens beter als de KLM zelf geld uittrekt voor het vliegveld Pengel.

De minister weet zich in haar mening gesteund door minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen en de andere VVD-bewindslieden. De KLM vliegt vier keer per week op Suriname, in samenwerking met de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. De KLM vreest dat de vluchten moeten worden gestaakt als het vliegveld niet binnen afzienbare tijd wordt gerenoveerd. Dat zal de KLM veel geld kosten.

Suriname heeft nog zo'n zeshonderd miljoen gulden van Nederland tegoed. Alleen lopende hulpprojecten worden nog door Nederland uitgevoerd. Er komen geen nieuwe bij. Dat beleid is ingezet door voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Pronk.

Meer over