Nieuws

Minister Yesilgöz spreekt vertrouwen uit in politietop, maar houdt wel toezicht

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) heeft donderdag in de Tweede Kamer haar vertrouwen uitgesproken in de korpsleiding van de Nationale Politie. Zij denkt dat de politietop in staat is de noodzakelijke cultuurverandering tot stand te brengen bij de Landelijke Eenheid, waar bij verschillende diensten een verziekte werksfeer heerst.

Remco Meijer
Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, sprak donderdag in de Kamer haar vertrouwen uit in de politietop. Beeld ANP
Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, sprak donderdag in de Kamer haar vertrouwen uit in de politietop.Beeld ANP

Daarmee plaatste Yesilgöz zich tegenover een Kamermeerderheid van VVD, D66, PVV en SP. De vier partijen stelden in een gezamenlijke motie dat sinds 2020 verschillende onderzoeken aandringen op het veranderen van de slechte leiderschapscultuur bij de Landelijke Eenheid, maar dat de korpsleiding die tot nu toe niet heeft weten te bewerkstelligen.

Bij de Dienst Specialistische Operaties (DSO), een van de zeven diensten van de Landelijke Eenheid, pleegden de afgelopen twee jaar drie agenten zelfmoord. Uit moeizaam tot stand gekomen onderzoeken bleek dat deze zelfdodingen werkgerelateerd waren en dat leidinggevenden niet adequaat reageerden op signalen over mentale problemen. Ook was sprake van pestgedrag, tegenwerking en ‘negatieve aandacht’.

‘De werkvloer verdient beter’, zei PVV-Kamerlid Lilian Helder. ‘Vakbonden en Kamer hebben die onderzoeken moeten afdwingen, Kamer en minister zijn niet volledig geïnformeerd. In een korpsleiding die zo opereert, heb ik geen vertrouwen.’ SP-Kamerlid Michiel van Nispen repte van ‘vernietigende onderzoeken’.

Veilige werkomgeving

Hanneke van der Werf, die als D66-Kamerlid het voortouw had bij de ingediende motie, zei: ‘De mensen die dag in dag uit werken aan onze veiligheid verdienen zelf een veilige werkomgeving. Bij de Landelijke Eenheid is dat al te lang niet het geval.’ VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen zei dat ‘de mensen die elke dag dit belangrijke werk doen, voorop moeten staan’. Bij de DSO worden afgeschermde operaties uitgevoerd, zoals werken onder dekmantel en programma’s rond getuigenbescherming.

Minister en Kamer waren het wel eens dat een commissie onder voorzitterschap van oud-burgemeester Bernt Schneiders, die binnenkort een advies uitbrengt over de toekomstbestendigheid van de Landelijke Eenheid, langer actief moet blijven. Schneiders doet onderzoek naar de manier waarop de Landelijke Eenheid is ingepast in de in 2013 gevormde Nationale Politie.

In een tussenadvies in februari kwam Schneiders al tot de conclusie dat het takenpakket van de Landelijke Eenheid een ‘te grote diversiteit’ kent en dat daaraan niet op dezelfde manier leiding kan worden gegeven als aan de tien regionale eenheden van de Nationale Politie.

Schneiders zal nog minstens een jaar gaan ‘monitoren’ hoe de korpsleiding zijn aanstaande aanbevelingen uitvoert. Yesilgöz benadrukte wel dat Schneiders ‘geen bevoegdheden overneemt’. Van het ‘onder curatele stellen’ van de politietop, zoals in een eerder debat was geopperd, is wat haar betreft geen sprake.

Meer over