Minister van Justitie België 'drijft mee met Vlaams Blok'

De liberale minister van Justitie in België, Marc Verwilghen, is in aanvaring gekomen met zijn coalitiepartners door zijn voornemen de relatie tussen allochtonen en criminaliteit te laten onderzoeken....

De socialisten en de groenen verwijten de bewindsman dat hij inspeelt op racistische sentimenten. Het extreemrechtse Vlaams Blok juicht het initiatief van de minister toe.

Verwilghen wil nagaan of naast maatschappelijke en sociaal-economische factoren ook culturele omstandigheden bijdragen aan het ontsporen van vaak nog jeugdige allochtonen. In het veiligheidsplan van zijn partij, de VLD, staat dat de 'grote betrokkenheid van jongeren uit bepaalde etnische minderheden bij jeugdcriminaliteit een zorgwekkende evolutie' is.

Aan het onderzoek zou ook de Vlaamse criminologe Marion Van San gaan meewerken, die aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op een studie naar Antilliaanse jongens. Eén van de stellingen van Van San was dat het eergevoel bij hen zo sterk is ontwikkeld dat ze eerder geweld gebruiken.

Volgens de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans van de Vlaamse groene partij Agalev zijn de oorzaken van crimineel gedrag al lang en breed bekend: sociale achterstelling en discriminatie. 'Verwilghen laat zich meedrijven op de stroom van het Vlaams Blok', verklaarde hij in het dagblad De Morgen.

De Franstalige socialist Philippe Moureaux, senator en burgemeester van de Brusselse gemeente Molenbeek, meent dat in het onderzoek een 'discriminerend onderscheid' wordt gemaakt.

Ook de Leuvense jeugdcriminoloog Lode Walgrave plaatst kanttekeningen. Hij wijst erop dat veel allochtone jongeren in België zijn geboren en 'zeer doordrongen' zijn van westerse denkbeelden. 'Cultuur is een zeer vaag begrip.'

Verwilghen verdedigde zich dinsdag in de Kamer met de opmerking dat de studie deel uitmaakt van 'integraal veiligheidsbeleid'. Het is niet zijn bedoeling het prediken van racisme uit te lokken. Hij wil juist dat het taboe rond dergelijke studies wordt opgeheven.

In Nederland, Frankrijk en Duitsland is op dit terrein al veel meer onderzoek gedaan, aldus de bewindsman.

Ook de oppositie bleek verdeeld. De CVP noemde de opdracht 'spelen met vuur'. Het Vlaams Blok stelde vast dat Verwilghen een deel van het verkiezingsprogramma van extreemrechts uitvoert. 'We zullen niet nalaten deze rechtse oprisping ten volle uit te spelen', zei een kamerlid.

Meer over