NIEUWSOnderwijsachterstanden

Minister Slob wil ‘alles uit de kast trekken’ om achterstanden in het onderwijs in te lopen

Door covid-19 en het gedwongen afstandsonderwijs is de onderwijstijd van scholen ‘onmiskenbaar minder effectief’. Daarom werkt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs) aan een ‘nationaal programma onderwijs na corona’. 

Demissionair minister Slob (Onderwijs) denkt aan huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen. Beeld ANP
Demissionair minister Slob (Onderwijs) denkt aan huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen.Beeld ANP

Dat programma moet in samenwerking met gemeenten, onderwijskoepels en andere betrokkenen leiden tot een langjarige inspanning om opgelopen achterstanden weg te werken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob vrijdag dat het ‘niet realistisch’ is om te verwachten dat kinderen de opgelopen achterstanden al dit jaar volledig inhalen. Daarvoor is ‘rust, ruimte en tijd’ nodig. Zo kan lesstof van dit schooljaar worden doorgeschoven naar het volgende leerjaar.

Ook is extra ondersteuning nodig, waarbij ‘geen taboes’ mogen bestaan. De bewindsman trok al ruim 500 miljoen euro extra uit en verwacht dat dit bedrag nog fors kan oplopen. Vooral voor ‘schakelmomenten’ in de onderwijsloopbaan van een leerling moet extra aandacht zijn.

Eindtoets groep 8

Dat betekent dat alles op alles moet worden gezet om de eindtoets in groep 8 te laten doorgaan. ‘Het wegvallen van de eindtoets vorig schooljaar heeft geleid tot gemiddeld genomen lagere schooladviezen en een lagere plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs’, schrijft de minister. Een kansrijke doorstroom is vooral van belang voor leerlingen in kwetsbare posities, zoals kinderen met een migratieachtergrond of met laagopgeleide ouders.

Ook voor het centraal eindexamen in het voortgezet onderwijs, vorig jaar geschrapt, is de inzet dat dit kan doorgaan. Hoewel daartoe al enige flexibiliteit is ingebouwd (spreiding over twee tijdvakken, extra herkansing), kan de 1,5-meter maatregel mogelijk nog hindernissen opwerpen. ‘Het beeld is minder gunstig dan gehoopt.’ Slob wil in de krokusvakantie beslissen of verdere aanpassingen nodig zijn.

In een toelichting zegt Slob: ‘Omdat het nu al zo lang duurt, verliezen we de moed een beetje. Maar dat moet niet. Ik vraag daarom ook speciaal aandacht voor sociaal-emotionele investeringen in zowel leerlingen als docenten. Er is eenvoudigweg heel veel nodig.’

Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen

Met ‘geen taboes’ denkt Slob ook aan huiswerkbegeleiding, ‘niet alleen voor leerlingen van ouders die het kunnen betalen, maar voor alle leerlingen. Er zijn al veel scholen die dit aanbieden, maar wij willen meer scholen daartoe in staat stellen.’ Verlengde lestijd en zomerscholen zijn ook serieuze opties. ‘Ook al is dit kabinet demissionair, we willen alles uit de kast trekken.’

De Vrije Universiteit in Amsterdam doet wetenschappelijk onderzoek naar de opgelopen onderwijsachterstanden, om advies te kunnen geven over welke interventies verder nodig zijn. Een onderzoek in Utrecht wees vorige maand uit dat de opgelopen achterstanden na de eerste lockdown voor kwetsbare leerlingen in de groepen 5, 6 en 7 tot drie maanden kunnen oplopen.

Het streven van het kabinet is dat de basisscholen en kinderopvang op maandag 8 februari weer opengaan. De eerste resultaten van het GGD-onderzoek naar de verspreiding van de Engelse variant van het coronavirus in de gemeente Lansingerland zijn hoopvol. Slob noemt dat ‘een mooi bericht’, maar wil de weging door het OMT en het RIVM afwachten. ‘Een eventuele eerdere opening moet bovendien ook uitvoerbaar zijn’, zegt Slob, die maandag de hele dag met de Tweede Kamer over de stand van zaken in het onderwijs debatteert.

Lees ook:

De Britse variant van het coronavirus lijkt niet wijd verspreid in de gemeente Lansingerland. Over het grootschalige onderzoek leest u hier meer.

In mei kondigde minister Slob al aan, na de eerste lockdown, 244 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het weg werken van achterstanden, zoals u hier kunt nalezen.

Wanneer is een kind zo ‘kwetsbaar’ dat het wel naar school mag?

Meer over