nieuwshaga lyceum

Minister Slob: binnen vier weken moet bestuur Haga Lyceum plaatsmaken

Binnen vier weken moet het Cornelius Haga Lyceum een nieuw bestuur hebben aangesteld. Gebeurt dat niet, dan draait het ministerie de geldkraan dicht. Dit maakte minister Arie Slob maandag bekend. Het schoolbestuur gaat ‘de wanhoopsdaad’ van de bewindsman bij de rechter aanvechten.

Rik Kuiper en Tjerk Gualthérie van Weezel
 Leerlingen bij het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Leerlingen bij het Cornelius Haga Lyceum.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik heb er geen vertrouwen in dat dit bestuur de tekortkomingen kan herstellen’, zegt minister Arie Slob (Onderwijs). ‘Dan rest mij niets anders dan deze ultieme stap te zetten.’ Het is de eerste keer dat een onderwijsminister een dergelijke aanwijzing geeft.

Directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Haga Lyceum laat weten de aanwijzing bij de rechter te zullen aanvechten. Hij vindt het ‘lachwekkend’ dat de minister het bestuur dwingt te vertrekken. ‘Het is een wanhoopsdaad’, zegt hij. ‘Hij heeft zo hard van de daken lopen schreeuwen dat wij moeten opstappen, dat hij zijn voornemen om een aanwijzing te geven nu niet meer kan intrekken. Het is Atasoy of Slob. En dan kiest hij voor die Turk.’

Het Haga Lyceum ligt sinds maart onder vuur na waarschuwingen van de AIVD. Die stelde begin dit jaar dat de Amsterdamse school zich schuldig maakt aan antidemocratisch onderwijs. Ook zou het Haga Lyceum nauwe banden onderhouden met ‘salafistische aanjagers’. Later concludeerde de Onderwijsinspectie dat sprake is van financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs. De school zelf betwist dat.

Met het vernietigende rapport van de inspectie in de hand liet Slob voor de zomer weten van plan te zijn een zogenaamde aanwijzing te geven, waarin hij het bestuur maant op te stappen. De school kreeg de kans op het voornemen te reageren, maar volgens Slob heeft de reactie ‘geen nieuwe feiten opgeleverd’. Daarom maakt hij de aanwijzing nu definitief. Dit betekent dat het bestuur binnen twee weken een nieuw bestuur of een interim-bestuur moet aanstellen. Weer twee weken later moet het nieuwe bestuur zijn aangetreden.

Kritiek

Dat het zo snel zal gaan, is volgens Paul Zoontjens echter een illusie. De emeritus hoogleraar onderwijsrecht verwacht dat de juridische procedures, die vermoedelijk tot de Raad van State zullen doorlopen, ‘zeker twee tot tweeënhalf jaar’ in beslag zullen nemen. ‘Tot die tijd kan dit bestuur aanblijven.’

Bovendien acht Zoontjens het goed mogelijk dat de school uiteindelijk aan het langste eind trekt. ‘Het inspectierapport is niet sterk’, zegt hij. ‘De argumenten van de minister voegen weinig toe. En dan ligt ook nog een andere vraag op tafel: zijn de overtredingen zo ernstig dat ze de stopzetting van de bekostiging rechtvaardigen?’

Ook het Haga Lyceum heeft forse kritiek op het inspectierapport. De school vindt dat in het rapport conclusies worden getrokken die de bevoegdheid van de inspectie te buiten gaan. Daarnaast zou het rapport volstaan met feitelijke onjuistheden over financieel wanbeheer en het bestuur op de school. In juni probeerde de school in een kort geding de publicatie van het rapport nog te voorkomen. Daar ging de rechter niet in mee. Het hoger beroep dient in november.

Ondertussen kan ook een onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) nog nieuw licht op de zaak werpen. De CTIVD gaat onder andere beoordelen of de beweringen uit een in januari verstuurd ambtsbericht van de AIVD, waarin het Cornelius Haga Lyceum met salafisme en terrorisme wordt geassocieerd, in voldoende mate door bewijs worden ondersteund.

Lees meer over het Haga Lyceum

Ondanks de negatieve publiciteit groeide het aantal leerlingen van het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam van 170 naar 307. Amin (12) voelt zich er al thuis. ‘Als moslim is het fijn om op een islamitische school te zitten.’

Minister Arie Slob (Onderwijs) verzocht het bestuur van het Haga Lyceum deze zomer al om op te stappen. ‘Deze bestuurders moeten echt uit de school verdwijnen’, zei hij in een interview met de Volkskrant. Directeur-bestuurder Soner Atasoy reageerde furieus: ‘We worden genaaid in het kwadraat.’

Aanleiding is een zeer negatief rapport dat de Onderwijsinspectie opstelde over de school. Bewijzen voor salafistisch onderwijs zijn niet gevonden, maar op punten van bestuur en financiën is er scherpe kritiek. De school probeerde – tevergeefs – de publicatie van het rapport te voorkomen.

Ook de Volkskrant kwam tijdens meer dan tien bezoeken en tientallen gesprekken met de schoolleiding, docenten, medewerkers, ouders, vrijwilligers en externen geen bewijzen tegen van salafistische invloeden of antidemocratisch onderwijs. Lees de longread of luister naar de podcast waarin verslaggevers Tjerk Gualthérie van Weezel en Rik Kuiper hun verhaal doen.

Meer over