Weblog

Minister Ploumen schuift aan bij afropolitan dinner

De Congolese publicist, student en medewerker van het Afrikablog Kiza Magendane nodigde minister Ploumen uit voor een dinertje - hij organiseert al een tijdje debatten met een maaltijd. En ze kwam!

Kiza Magendane spreekt minister Ploumen (naast hem) en andere dinergasten toe. Beeld Fleur van Diesel
Kiza Magendane spreekt minister Ploumen (naast hem) en andere dinergasten toe.Beeld Fleur van Diesel

Minister Ploumen schoof op dinsdagavond 10 november aan bij een diner van jonge Afrikaanse Nederlanders, een zogenoemd 'afropolitan dinner'. De Afrikaanse jongeren in de diaspora hebben, meer nog dan jongeren op het continent, een toegevoegde waarde, aldus de aanwezige young professionals: 'Wij kennen Afrika én Nederland'.

Dertig gasten aten en discussieerden mee in Amsterdam. De minister gaf aan dat de Afrikaanse diaspora divers is en dat het voor haar onduidelijk is wie de diaspora vertegenwoordigt. Voor de aanwezigen was dat geen overtuigend argument: 'Wij zijn de diaspora', zei Nikish Vita. 'Als diaspora sturen wij meer geld naar Afrika dan u als minister.'

In maart nam de Tweede Kamer een motie aan van Eric Smaling (SP) die voorziet in een 'intensieve samenwerking' met de Afrikaanse diaspora in Nederland bij ontwikkelingsbeleid. 'Wat gaat de minister met die motie doen?' vroeg Max Koffi, die zelf een grote rol speelde bij de totstandkoming van de motie.

Een ander punt dat de deelnemers agendeerden, was de moeizame toegang van jonge Nederlands-Afrikaanse ondernemers tot ontwikkelingsfondsen. Minister Ploumen investeert veel geld in Nederlandse ondernemers die handelen met Afrika. Dat doet ze via het zogeheten Dutch Good Growth Fund (DGGF) à 750 miljoen euro. Maar, vroegen de deelnemers zich af, waarom grijpen de Afrikaanse diaspora-ondernemers in Nederland dan mis?

Daarop zegde Ploumen toe uit te zoeken wat er bij de selectieproces van het DGGF misgaat.

In tegenstelling tot in Groot-Brittannië en Frankrijk hebben diaspora-organisaties in Nederland geen formele plek in de beleidsvorming. Organisaties die zich wel verenigd hebben, ondervinden veel problemen bij het verkrijgen van toegang tot beleidskringen.

De minister sprak de intentie uit een vervolg te geven aan de discussie.

Het etentje met minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was een initiatief van opiniemaker Kiza Magendane. Hij had de minister via een open brief uitgenodigd voor een gesprek.

Meer over