Minister: pabo's moeten zich aan afspraken houden

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) en staatssecretaris Rutte vinden het onacceptabel als de pabo's afzien van het testen van studenten op rekenvaardigheden....

Terpstra reageerde op een onderzoek van de Cito-groep dat eerder deze week bekend werd. Daaruit bleek dat ruim de helft van de pabo-studenten slechter rekent dan de beste leerlingen in groep acht van het basisonderwijs.

De voorman van het hoger beroepsonderwijs ergert zich eraan dat in 2007 wiskunde geen verplicht vak meer is in het profiel cultuur en maatschappij in de bovenbouw van de havo. Dit zou het gebrek aan rekenvaardigheden van aankomende onderwijzers in de hand werken.

Maar in de ogen van de bewindslieden van Onderwijs biedt wiskunde op de havo helemaal geen garantie dat latere pabo-studenten ook goed kunnen optellen en aftrekken, zo lieten zij woensdag weten op de website van hun ministerie. Daarom blijft de afgesproken rekentoets voor pabo-studenten noodzakelijk. Met zijn kritiek schuift Terpstra het probleem af, vinden Van der Hoeven en Rutte.

Pabo's gaan met ingang van het volgend studiejaar eerstejaars testen op hun rekencapaciteiten. Zijn die onder de maat, dan worden de studenten bijgespijkerd. Bakken ze er aan het eind van hun eerste jaar nog niets van, dan moeten de studenten van school. Van het ministerie krijgen de lerarenopleidingen jaarlijks acht miljoen voor onder meer het op poten zetten van de rekentoets.

Meer over