Minister komt 100 mln tekort voor studiebeurzen

Minister Hermans van Onderwijs komt de komende twee jaar bijna 100 miljoen gulden tekort voor de studiefinanciering. Dit wordt vooral veroorzaakt door organisatorische problemen bij de Informatie Beheer Groep (IBG), de instantie die namens hem de studiebeurzen betaalt....

Van onze verslaggever

Terwijl de bijdrage van de minister aan de IBG dit jaar met 10 miljoen gulden is gedaald, geeft de organisatie juist meer geld uit dan voorheen. Vooral de administratieve verwerking van de nieuwe regels voor de studiefinanciering kost de IBG miljoenen guldens extra. Ook de omschakeling naar de euro en de introductie van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten zijn duurder dan verwacht.

Daarnaast rekent de IBG op extra uitgaven door de toename van het aantal studenten en gestegen telefoonkosten. Met name het terugbellen van studenten pakt duurder uit dan geraamd, doordat velen van hen tegenwoordig gebruikmaken van mobiele telefoons. Het tekort voor 2000 is 55 miljoen gulden, voor 2001 komt het volgens schattingen op ongeveer 40 miljoen gulden.

Minister Hermans zal minister Zalm van Financiën om extra geld vragen. Daarmee wil hij in elk geval het tekort van dit jaar opvangen. Hermans hoopt dat geld te halen uit de meevallers van het kabinet.

Meer over