nieuws

Minister heroverweegt fel bekritiseerde stroomkabel door Schiermonnikoog

Het valt toch nog te bezien of er een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog getrokken wordt. De kabel, die een windpark met het vaste land moet verbinden, wordt fel bestreden door eilandbewoners en natuurliefhebbers.

Jurre van den Berg
Het eiland vanuit de lucht.  Beeld Marco van Middelkoop
Het eiland vanuit de lucht.Beeld Marco van Middelkoop

Dat schrijft demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout dinsdag aan de Tweede Kamer.

De stroomkabel is nodig om een nieuw te bouwen windpark in de Noordzee aan te sluiten op het stroomnet aan de wal. Eerder dit jaar wees de minister een zogeheten ‘voorkeursalternatief’ aan voor het tracé van de kabel. Dat loopt onder Schiermonnikoog en een kwetsbaar deel van de Waddenzee door richting Eemshaven in Groningen.

Eilandbewoners en natuurorganisaties kwamen daar fel tegen in het geweer. Zij zien liever dat de kabel via een oostelijker route om het eiland heen en door de Eems wordt gelegd.

Volgens de minister is dat traject al vol met andere leidingen. Hij wil er ruimte laten voor nog zwaardere kabels in de toekomst. Maar nu wil Van ’t Wout toch nog eens een halfjaar de tijd nemen om goed naar het tracé van de stroomkabel te kijken.

Door dit landschap zou de kabel gelegd moeten worden.  Beeld Harry Cock
Door dit landschap zou de kabel gelegd moeten worden.Beeld Harry Cock

De minister spreekt van ‘een moeilijk dilemma’. De verbinding zorgt ervoor dat stroom van het windpark ten noorden van de Waddeneilanden aan land wordt gebracht, nodig voor de doelstellingen van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. ‘Deze verbinding doorkruist echter ook een waardevol en kwetsbaar natuurgebied; het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee.’

Het komende half jaar wordt onderzocht welke verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn en wordt bezien of de kabelroute onder Schiermonnikoog door ‘past in dit brede beeld’. ‘Als in het najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen, dan neem ik dat in overweging. Randvoorwaarden daarbij zijn dat de natuurwaarden in het Waddengebied niet onherstelbaar worden beschadigd en de klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald.’

null Beeld
Meer over