Minister grijpt opnieuw in bij Sociale Dienst in Amsterdam

Minister Vermeend van Sociale Zaken heeft opnieuw ingegrepen bij de Sociale Dienst in Amsterdam. Hij heeft een einde gemaakt aan de lucratieve regeling dat werklozen met behoud van uitkering en vijftigduizend gulden een taxibedrijf konden beginnen....

De kwestie is ook besproken in de boezem van het kabinet. Minister Netelenbos van Verkeer was verontwaardigd over de regeling. Zij ziet zich geconfronteerd met grote problemen in Amsterdam, waar de straten door de nieuwe taxiwet volstromen met nieuwe taxi's. Die veroorzaken veel overlast.

Burgemeester Cohen en wethouder Bruines spreken Netelenbos vandaag over de taxiproblemen.

In Amsterdam draait momenteel een groot project om werkloosheid te bestrijden: de megabanenmarkt. Alle Amsterdamse werklozen moeten daar verschijnen om een baan te zoeken. Wie niet komt, raakt zijn uitkering kwijt. Wie niet kan werken, krijgt een opleiding.

De opkomst is onverwacht laag. Slechts de helft van het aantal opgeroepen werklozen verschijnt. In de eerste weken was dat zelfs slechts 40 procent, zo blijkt uit cijfers die woensdag door de dienst zijn gepresenteerd.

Bij mensen die wegblijven wordt de uitkering stopgezet. Bij mensen die daartegen niet protesteren, wordt een onderzoek ingesteld.

Twee inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken dekten bij het onderzoek naar stopgezette uitkeringen dat sommige geregistreerde werklozen gewoon werk hadden als bijvoorbeeld marktkoopman of taxichauffeur. Die laatste bleek dus met tienduizenden guldens steun van de sociale dienst een bedrijf te runnen en een uitkering te ontvangen.

Afgelopen maand zijn 5409 mensen opgeroepen, van wie er 2154 ook op de megabanenmarkt in het Amsterdamse havengebied kwamen opdagen. Slechts zestien mensen konden direct aan het werk. Met 251 mensen zijn afspraken gemaakt voor een opleiding.

Met de Megabanenmarkt wil de Sociale Dienst ook de interne organisatie op orde stellen. De dienst licht alle 40 duizend dossiers door. Vermeend tikte de dienst eerder dit jaar op de vingers na de ontdekking van grote achterstanden in de controle op uitkeringen. Fraude bleek onvoldoende te worden aangepakt en te weinig mensen werden aan een baan geholpen.

Meer over