NieuwsInvoering taser

Minister Grapperhaus wil tasers voor agenten, maar helpen stroomstootwapens tegen geweld?

Minister Grapperhaus wil tasers invoeren voor de politie, zegt hij in een Kamerdebat. Het wapen zou agenten beschermen tegen geweld dat op hen is gericht. Maar in hoeverre is een stroomstootwapen een zaligmakende oplossing? ‘Wat voor politie wil je zijn?’

Demonstratie van de taser voor journalisten in 2009.
 Beeld Maarten Hartman / Hollandse Hoogte
Demonstratie van de taser voor journalisten in 2009.Beeld Maarten Hartman / Hollandse Hoogte

Grapperhaus reageert in een Kamerdebat donderdag op de klachten van Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie. Akerboom vindt dat de politie te lang op het wapen moet wachten. In een interview met De Telegraaf vestigde hij nogmaals de aandacht op geweld tegen politieagenten, naar aanleiding van een veelbesproken incident in Rotterdam vorige week, waarbij een deelnemer aan een trouwstoet een agent neersloeg. Deze raakte bewusteloos.

‘Dit incident staat niet op zichzelf’, zegt Akerboom. Agenten moeten beter uitgerust zijn om dergelijke situaties het hoofd te bieden. De minister wil hier dus werk van maken, mits het plan zorgvuldig wordt uitgevoerd. Eventuele gezondheidsrisico’s zijn te overzien, vindt de minister.

Tussen februari 2017 en februari 2018 vond een pilot plaats van de Nationale Politie, waarbij de taser werd gebruikt in Amersfoort, Zwolle, Rotterdam en Noord-Nederland. De bevindingen waren positief, met enkele kanttekeningen. ‘De effectiviteit van het wapen is wel afhankelijk van de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het wapen wordt gebruikt’, schreef de politie.

Veilige afstand

Wat betekent dit? Otto Adang, de hoogleraar veiligheid en collectief gedrag die het onderzoek leidde, zegt dat het wapen alleen geschikt is als iemand een gevaar vormt voor de agenten. ‘Je kunt het wapen op een veilige afstand afvuren, dan heb je een paar seconden om iemand onder controle te brengen.’

Het rapport is kritisch op het gebruik van de zogenoemde stundrive. Hierbij wordt de taser direct op de huid gezet en een korte pijnstoot uitgedeeld. Dat is anders dan bij het reguliere gebruik, waarbij er pijltjes worden afgevuurd die hoofdzakelijk een verlammend effect hebben. Het rapport noemt de stundrive ‘beperkt effectief en omstreden’. Volgens Adang is dit inderdaad niet de juiste manier om het wapen te gebruiken. De taser heeft zonder de pijltjes niet hetzelfde verlammende effect en de pijnstoot kan bovendien gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Enerzijds is de taser bedoeld om het gat tussen vuurwapen en pepperspray dan wel wapenstok op te vullen, anderzijds is het de bedoeling dat het stroomstootwapen een afschrikwekkende werking heeft. ‘Soms moet je gezag afdwingen’, zegt Akerboom in spierballentaal. Voor de politie kan de taser ‘bij juiste toepassing van meerwaarde zijn’, zegt Adang, maar ‘je moet je ook de vraag stellen: wat voor politie wil je zijn?’ Er zouden zeventienduizend agenten moeten worden uitgerust met een stroomstootwapen.

Risico’s

Wanneer de politie geweld met geweld bestrijdt, is dat niet zonder risico. Tasers zijn in het verleden niet alleen ingezet tegen gewelddadige burgers, maar ook in de zorg en de brede categorie ‘verwarde mensen’. In 2017 werd een psychiatrisch patiënt getaserd, voor wie zo’n aanval extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In juli 2018 gebeurde dit bij een 73-jarige demente man in een zorginstelling in Rotterdam, om hem onder bedwang te krijgen.

Meer over