Minister Borst tegen sluiten van Juttenhof

Minister Borst vindt het onnodig dat de H.C. Rümkegroep het psychiatrisch centrum Juttenhof in Zeist sluit. De raad van bestuur wil het centrum opheffen....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Volgens minister Borst van Volksgezondheid is de H.C. Rümkegroep 'een financieel gezonde instelling' met een eigen vermogen van ongeveer dertig miljoen gulden en een positief resultaat over de afgelopen jaren. Dat blijkt uit haar reactie op Kamervragen over mogelijke sluiting van een afdeling. Geldgebrek mag volgens Borst niet de reden voor opheffing van de Juttenhof zijn.

A. Höppener, voorzitter van de raad van bestuur van de Rümkegroep, is 'best boos' op de minister: 'Ze geeft valse hoop aan de behandelende staf en de patiënten'. Volgens hem komt de instelling 850 duizend gulden tekort om de Juttenhof draaiende te houden.

Tussen het ministerie van Volksgezondheid en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg woedt al jaren een strijd over de vraag of de financiële middelen al dan niet toereikend zijn.

In augustus besloot de Rümke-groep de Juttenhof te sluiten wegens geldgebrek. Vorige maand bevestigde de raad van bestuur dit besluit. De groep voorzag voor volgend jaar een tekort van 850 duizend gulden bij de afdeling volwassenenzorg, waar het bedreigde centrum onder valt.

Inmiddels heeft het kabinet besloten 35 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent voor de Rümkegroep een financiële impuls van een miljoen. Höppener vindt dat niet voldoende om het verwachte tekort weg te werken. Ook de financiële reserve van 3,6 miljoen kan volgens hem niet gebruikt worden om de Juttenhof te laten voortbestaan.

Behandelend coördinator B. de Jongh is verbolgen. 'Ik laat me niet uit over wie er gelijk heeft, de minister of de raad van bestuur. Maar hun stellingenoorlog gaat ten koste van de patiënten en van het personeel. Onder de patiënten is grote onrust en verwarring over de verdere behandeling ontstaan, en veel stafleden hebben zich ziek gemeld. De onzekerheid is slopend.'

De Juttenhof is een psychiatrisch opnamecentrum waar patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen worden behandeld. Deze mensen maken zich vaak schuldig aan straatgeweld of criminaliteit ten gevolge van drugsgebruik. In Zeist zijn twee gespecialiseerde afdelingen waar langdurige psychotherapie wordt toegepast, die soms drie jaar kan duren.

Overleg tussen het ministerie en de raad van bestuur van de Rümkegroep is twee weken geleden op niets uitgelopen. Minister Borst laat de situatie nader onderzoeken. Uiteindelijk is het de Inspectie Geestelijke Gezondheidszorg die moet aangeven of de Juttenhof voor sluiting in aanmerking komt.

Meer over