Minimumloon

HET KABINET heeft het wetsontwerp dat ondernemers de mogelijkheid biedt werknemers tijdelijk minder dan het minimumloon te betalen van de rol gehaald....

Toegegeven, het kabinetsvoorstel - een uitvloeisel van het regeerakkoord - behelsde geen afschaffing of verlaging van het minimumloon over de hele linie. Doel was een experiment waarmee misschien enige duizenden mensen werk hadden kunnen krijgen. Dat dit niet doorgaat, lijkt jammer. In werkelijkheid gaat er weinig verloren. Er zijn voldoende andere instrumenten waarmee hetzelfde kan worden bereikt.

Op het plan rustte van meet af aan geen zegen. De PvdA ging met lange tanden akkoord toen VVD en D66, de verkiezingsoverwinnaars van 1994, er tijdens de kabinetsformatie op aandrongen. Maar afgezien van een handvol liberale ideologen was het draagvlak smal. De vakbonden waren tegen, de werkgevers zeker niet enthousiast, de SER koerste op verlaging van de werkgeverslasten.

Dat het voorstel uiteindelijk sneefde, is vooral het gevolg van partijpolitieke ontwikkelingen. De Democraten, aanvankelijk warme pleitbezorgers, raakten de verkiezingen indachtig bezorgd over hun sociale profiel. Om zich van de VVD te onderscheiden bedachten ze, gesteund door de PvdA, een list waardoor de kern uit de wet werd gehaald.

De VVD was boos, maar kon weinig doen omdat zij betrekkelijk geïsoleerd bleek te staan. GroenLinks, de SP en de kleine christelijke partijen waren tegen. Het CDA steunde het kabinetsvoorstel wél en wilde met de VVD nog wel een stapje verder gaan. Maar het CDA wacht zich er wel voor daar een nummer van te maken. Ook in het CDA ligt de zaak erg gevoelig.

Voor minister Melkert was deze constellatie ideaal. Hij verdedigde het kabinetsvoorstel braaf. Maar niemand kon, gezien de verhoudingen in de Kamer, van hem verwachten dat hij PvdA en D66 met een 'onaanvaardbaar' tot een andere opstelling zou dwingen. Voor de VVD is de uitkomst een kleine tegenvaller. Maar ook niet meer dan dat, gezien de vele liberale plannen die de eindstreep wél hebben gehaald.

Mogelijk maakt de VVD van het minimumloon in de komende campagne opnieuw een 'strijdpunt'. Veel winst lijkt daarmee echter niet te halen. Het is een heikel onderwerp met vooral symbolische waarde. Echte werkgelegenheidswinst valt alleen bij een radicale en dus asociale verlaging te verwachten. De meerderheid van de bevolking beschouwt het minimumloon terecht als verworvenheid.

Meer over