Minimal art

De verbouwing van het Rijksmuseum stokt. Geduldig wachten zalen, gangen, muren en vloeren op hun renovatie. Fotograaf Arie de Leeuw legde de gestripte schoonheid ervan vast....

fotografie Arie de Leeuw . tekst Rutger Pontzen

In 2013 moet het weer helemaal open gaan, het Rijksmuseum in Amsterdam. Of beter, het vernieuwde Rijksmuseum. Vijf jaar later dan gepland, dat wel, en tien jaar nadat het gebouw werd gesloten (op de Philipsvleugel na, waar nu de topstukken uit de collectie hangen).

Een tegenvaller dus. De afgelopen jaren stapelde vertraging zich op vertraging. Door onenigheid over de zeggenschap over de verbouwing, door vergunningen die maar op zich lieten wachten en door de vraag hoe de fietsers door de tunnel onder het museum zouden worden geloodst.

Laatste tegenvaller: de enig overgebleven aannemer, BAM, vroeg 88 miljoen euro meer voor de klus dan minister Plasterk met 134 miljoen had begroot. BAM is nu de wacht aangezegd en inmiddels is er een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Ondertussen liggen de renovatiewerkzaamheden in de gigantische kunsttempel uit 1885 grotendeels stil. Alleen aan de restauratie van plafondschilderingen die architect Pierre Cuypers voor het museum had ontworpen, wordt nog driftig doorgewerkt.

Voor de rest heerst er een oorverdovende stilte. Een mooie gelegenheid voor fotograaf Arie de Leeuw om de stand van zaken vast te leggen. Wat hij aantrof waren zalen, doorgangen, vloeren en muren in gelaten afwachting van de verbouwing die naar verwachting pas volgend jaar zal worden hervat.

Voor de cameralens van De Leeuw doemt het gestripte onderkomen van Rembrandt, Vermeer en Frans Hals op als een minimalistisch kunstwerk. Met gaten in de muren als een schilderij van Lucio Fontana, dichtgetimmerde deuropeningen die doen denken aan Donald Judd en opschriften zoals Lawrence Weiner ze doorgaans op de wanden kalligrafeert.

Over vijf jaar zal dit allemaal verdwenen zijn. Dan hangen er weer de schilderijen van de grote meesters uit de 17de eeuw. Wat niemand dan meer weet is dat daaronder kunstwerken schuilgaan die alleen aannemers kunnen maken.

Meer over