Minder vaak vlees steeds populairder

Vlees minderen is in Nederland geen marginaal verschijnsel meer. Driekwart van de Nederlanders eet minimaal eens in de week geen vlees, ruim een kwart is van plan zijn vleesconsumptie het komende jaar te minderen. Bijna de helft van de Nederlanders eet maximaal vier keer per week vlees. Daar staat tegenover dat de meeste Nederlanders vlees eten nog altijd vanzelfsprekend vinden.

VAN ONZE VERSLAGGEVERMAC VAN DINTHER

DEN HAAG - Dat blijkt uit het onderzoek Vlees (voorals)nog vanzelfsprekend. Het laat zien dat steeds meer Nederlanders bezig zijn met vlees minderen.

Het aantal vleesminderaars 'light' (minimaal een dag in de week een warme maaltijd zonder vlees) is in vergelijking met 2009 gestegen van 69 naar 77 procent. De groep 'vleesminnaars', die elke dag vlees eten, is flink gekrompen: van 27 naar 18 procent. Er zijn nu bijna evenveel 'vleesmijders', mensen die bijna geen of helemaal geen vlees eten, als vleesminnaars.

Gezondheid is een van de redenen om minder vlees te eten. Daarnaast spelen duurzaamheid en dierenwelzijn een rol. Verder wordt een aanzienlijk deel van de vleesminderaars gedreven door praktische of financiële argumenten (te duur).

Consumenten vervangen vlees op het bord door alternatieven als vis, ei, champignons en tofu. Vleesvervangers zijn nog steeds impopulair.

Het Productschap voor Vee en Vlees is niet verrast door de uitkomsten. 'Wij zien een lichte afname van de vleesconsumptie in Nederland. Dus dat past in het beeld', aldus een woordvoerster.

Het vleesverbruik in Nederland is gedaald van 87 kilo per hoofd van de bevolking in 2000 tot 85,1 kilo vorig jaar. In dit getal zit alles, dus ook botten en andere delen die niet worden geconsumeerd. Het aantal kilo's vlees dat echt wordt gegeten is ongeveer de helft van het totale verbruik.

Dat de consumptie van vlees slechts lichtjes daalt terwijl het aantal vleesminderaars flink toeneemt, kan komen doordat mensen die een dag vlees overslaan dat de volgende dag compenseren door extra veel te eten. Een andere mogelijkheid is dat fervente vleeseters meer zijn gaan eten. Het kan ook zijn dat mensen zeggen vlees te minderen, maar dat in werkelijkheid niet doen.

Het Voedingscentrum beaamt dat er meer aandacht is voor vlees minderen. 'Dat merken aan de vragen die we krijgen', aldus een woordvoerster. 'Een dagje vlees weglaten is heel gewoon geworden.'

De trend in de vleesindustrie is volgens het Voedingscentrum naar minder maar beter. 'Mensen willen tegenwoordig weten of een dier een goed leven heeft gehad', aldus de woordvoerster.

undefined

Meer over