Minder soepel omgaan met euthanasie en abortus

Het Nederlandse euthanasie- en abortusbeleid moet opnieuw tegen het licht gehouden worden. Dat schrijft kabinetsinformateur Donner in een voorlopige versie van het regeerakkoord dat CDA, LPF en VVD zijn overeengekomen....

Vooral het CDA vindt dat het tweede paarse kabinet is doorgeslagen door euthanasie uit het strafrecht te halen en de periode waarbinnen abortus mag plaatsvinden te verruimen.

Dat geldt volgens de christen-democraten ook voor andere ethische kwesties, zoals het toestaan van het gebruik van embryo's voor medische doeleinden.

De drie partijen willen niet meteen gaan tornen aan de nieuwe wetten op deze terreinen, die er mede dankzij de VVD zijn gekomen. Wel willen ze onderzoeken hoe de wetten die euthanasie en abortus regelen in de praktijk werken en of er voldoende wordt toegezien op de naleving van de voorschriften die in de wet zijn vastgelegd.

'De wijze van omgaan met vragen van leven en dood zijn immers op den duur bepalend voor de cultuur, voor waarden en normen in de samenleving en voor de omgang met menselijk leven', schrijft Donner.

Dat kunnen nooit uitsluitend persoonlijke keuzen zijn, aldus het concept, omdat ze van grote invloed zijn op het gedrag van anderen en de samenleving als geheel.

Meer over