Minder opdrachten dwingen IDTV tot ontslag personeel

Televisieproducent IDTV moet banen schrappen vanwege de aanhoudende malaise op de televisiemarkt. Oprichter H. de Winter heeft zijn personeel laten weten dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn, nu het aantal opdrachten van met name de publieke omroep sterk is afgenomen....

Van onze verslaggever

Noël van Bemmel

Fokke Obbema

AMSTERDAM

IDTV kan dit jaar zelfs in de rode cijfers komen. In een 'persoonlijk en vertrouwelijk' schrijven stelt De Winter dat 'waar we vorig jaar nog in geslaagd zijn winst te realiseren, blijkt nu dat de resultaten onder druk zijn komen te staan'.

De Winter wijt de zware terugval van zijn omzet aan de plannen van staatssecretaris Nuis met de publieke omroep. 'Die vindt dat de omroepen zelf productiehuizen moeten worden. De omroepen gaan ertoe over steeds meer zelf te produceren en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de bedrijfstak van onafhankelijke producenten.'

Een tweede factor vormt de noodzaak voor zowel commerciële als publieke omroepen om te bezuinigen.

Volgens De Winter, die zijn bedrijf in 1979 oprichtte en nu voor het eerst in zijn organisatie moet snijden, kan alleen marktleider Endemol zich enigszins aan de malaise op de televisie-markt onttrekken, 'dank zij hun afnamecontract met HMG (RTL4, RTL5 en Veronica)'. Dat contract garandeert Endemol een jaaromzet van 140 miljoen gulden.

Alle andere producenten hebben volgens De Winter te lijden onder de 'teruglopende markt. Kleinere producenten dan IDTV hebben er nog veel meer last van dan wij.'

IDTV, na Endemol de grootste producent van Nederland, telt tweehonderd werknemers. Hoeveel van hen dit jaar hun baan verliezen wil De Winter niet aangeven. Maandag was er een bijeenkomst van het personeel met de vakbonden. Tot verbazing van de bonden bleek IDTV niet over een ondernemingsraad te beschikken. 'Het personeel heeft slechts te horen gekregen dat er zwaar weer op komst is en dat maatregelen onvermijdelijk zijn,' zei NVJ-secretaris Y. Dankvoort.

Volgens De Winter staat de afslanking van zijn bedrijf 'geheel los' van de aankoop door VNU van de helft van zijn aandelen. De Haarlemse uitgever telde daar eind vorig jaar ruim 51 miljoen gulden voor neer. Volgens De Winter heeft VNU 'niets te maken' met de operatie. 'Ik heb zelf zien aankomen dat de markt veranderd is.'

Tegelijkertijd is De Winter bezig met buitenlandse expansie. Voor aankopen van bedrijven gaf VNU nog eens veertig miljoen gulden aan De Winter. Afgelopen maand voerde de IDTV-topman op het televisie-festival in Cannes besprekingen met kleine, buitenlandse producenten om te bekijken of zij rijp waren voor overname. 'Binnen vijf jaar moeten er in Europa tien IDTV's zijn', verklaarde hij tegenover het vakblad Broadcast.

Meer over