Minder heenzendingen wegen cellentekort

Het aantal verdachten dat werd heengezonden wegens cellentekort, is in het tweede kwartaal van dit jaar aanzienlijk gedaald. In die periode werden 785 mensen, die in aanmerking kwamen voor voorlopige hechtenis, niet opgesloten omdat er voor hen geen cel voorhanden was....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Heenzending van verdachten betekent overigens niet dat zij hun berechting ontlopen. In het eerste kwartaal van dit jaar was er geen celruimte beschikbaar voor 1417 verdachten. In het tweede kwartaal van 1994 waren er 1183 heenzendingen.

Van de vier grote steden kent Rotterdam de grootste vermindering van het aantal heenzendingen te: 174 tegen 289 in het eerste kwartaal. Ook in Den Haag en Utrecht is sprake van een afname. In Amsterdam verminderde het aantal heenzendingen vergeleken met de eerste drie maanden weliswaar van 318 naar 256, maar er trad geen verbetering op ten opzichte van de 198 in het tweede kwartaal van 1994.

Meer over