Minder geweld bij verkiezingen Irak

De Iraakse provinciale verkiezingen die zaterdag werden gehouden, worden gezien als een graadmeter voor de stabiliteit van het land. Het niveau van het geweld is beduidend lager dan de laatste keer dat de Irakezen naar de stembus gingen.

Toch heeft de regering verregaande veiligheidsmaatregelen genomen, de grenzen zijn gesloten, er gelden uitgaansverboden in delen van het land en in Bagdad mogen op veel plekken geen auto’s rijden. Rond de stembureaus zijn controles en wegversperringen opgericht.

Bom
Bij een schietpartij buiten een stembureau in Bagdad is zeker een man gedood. En zes mensen raakten gewond toen een bom afging ten noorden van de hoofdstad. In de aanloop naar de verkiezingsdag zijn afgelopen week drie kandidaten, allen soennieten, gedood.

In Tikrit ontploften enkele mortiergranaten maar hierbij raakte niemand gewond. Ook werd vandaag een bom bij een stembureau onschadelijk gemaakt. Maar over het algemeen is de gang naar de stembus tot nu toe relatief rustig verlopen.

Ruim 14000 kandidaten dingen naar de 440 zetels in de provinciale raden in de sjiietische en de soennitische gebieden van Irak. Zo’n 15 miljoen Irakezen kunnen hun stem uitbrengen, ook de honderdduizenden vluchtelingen in het buitenland.

De manier waarop de verkiezingen verlopen kan invloed hebben op het tempo van de terugtrekking van Amerikaanse gevechtstroepen. Zowel de Iraakse regering als de nieuwe Amerikaanse regering van president Obama hebben aangegeven dat alle Amerikaanse troepen wellicht sneller kunnen vertrekken dan de nu afgesproken datum van eind 2011.

Grootschalige deelname
Behalve het niveau van het geweld is de verwachte grootschalige deelname van de soennieten één van de belangrijkste elementen bij de verkiezingen. Soennietische partijen deden wel mee aan de parlementsverkiezingen van december 2005 maar veel van hun aanhangers bleven thuis.

De soennieten vormden destijds de ruggengraat van het verzet tegen de Amerikanen. Sindsdien is de situatie echter drastisch veranderd en werken soennitische organisaties zoals de ‘zonen van Irak’ en ‘Sahwa’ mee met de Amerikanen en met de door sjiieten gedomineerde regering. Onder Saddam Hoessein, de door de VS omvergeworpen Iraakse dictator, domineerde de soennitische minderheid de sjiietische meerderheid en de Koerden.

De grotere soennitische deelname zal naar verwachting een beter beeld geven van de verhoudingen in het land dan de verkiezingen van 2005 en is daarmee een indicatie van wat er te verwachten valt bij de parlementsverkiezingen die in december moeten plaatshebben.

Populariteit
Hoewel het gaat om verkiezingen voor provinciale raden, worden ze ook gezien als een graadmeter voor de populariteit van de sjiietische premier Nouri al-Maliki. Hij en andere politici hebben intensief campagne gevoerd voor de aan hen gelieerde kandidaten. De rivaliteit binnen het sjiietische blok is groot en heeft deels te maken met partijen die in verschillende mate dicht bij Iran staan.

In de noordelijke Koerdische provincie worden geen verkiezingen gehouden aangezien die een grote mate van autonomie hebben en al eerder een regionaal Koerdisch parlement hebben gekozen. Ook in de omstreden, olierijke, noordelijke stad Kirkuk wordt niet gestemd.

De kwestie-Kirkuk heeft lange tijd de provinciale verkiezingen opgehouden. De Koerden maken aanspraak op de stad, tegen de zin van de Soennieten en de door Turkije gesteunde Turkmanen. Volgens de Koerden vormden zij de meerderheid in de provincie Kirkuk voordat velen van hen werden verdreven door Saddam Hussein.

In Bagdad registreert een vrouw zich om te stemmen. Irakezen kiezen zaterdag nieuwe provinciale raden. In veertien van de achttien provincies mogen de mensen naar de stembus. (AFP) Beeld
In Bagdad registreert een vrouw zich om te stemmen. Irakezen kiezen zaterdag nieuwe provinciale raden. In veertien van de achttien provincies mogen de mensen naar de stembus. (AFP)
Meer over