Minder geld Van Abbe

PETER DE GRAAF

Het Van Abbemuseum in Eindhoven moet volgend jaar extra gaan bezuinigen om een verwacht financieringsgat van een half miljoen euro te dichten. Dat heeft de gemeente Eindhoven, eigenaar van het museum voor hedendaagse kunst, laten weten in de begroting voor 2013.

Het financieringsgat wordt veroorzaakt doordat wegens de slechte economische situatie naar verwachting minder sponsorgeld zal worden binnengehaald uit publieke en private fondsen. Naast de extra bezuinigingen wil de gemeente ook dat het Van Abbe gaat schrappen in het aantal projecten om het gat te dichten.

Door de forse cultuurbezuinigingen bij de rijksoverheid besloot de gemeenteraad eerder al dat het Van Abbe volgend jaar 275 duizend euro extra moet bezuinigen. Dat bedrag zal in de jaren daarop zelfs met enkele tonnen worden verhoogd. De gemeente steekt jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen euro in het Van Abbe.

Naar aanleiding van de rijksbezuinigingen op cultuur is in de Eindhovense gemeenteraad een discussie losgebarsten of en hoe het Van Abbe zelf meer de broek op kan houden. Dit voorjaar constateerde een adviescommissie van wijze mannen dat het museum weliswaar internationale faam geniet, maar lokaal teveel 'met de rug naar de stad staat'.

Ook het Van Abbe zelf zat niet stil en ontwierp een ambitieus beleidsplan om meer eigen inkomsten te genereren. Een van de opmerkelijkste voorstellen daarin is het verhuren van kunstwerken, op commerciële basis, aan bedrijven. Ook wil de museumdirectie de toegangsprijzen verhogen en meer gaan samenwerken met enkele buitenlandse musea.

In de meerjarenbegroting van de gemeente, die deze week werd gepresenteerd, wordt eveneens gehamerd op 'nieuwe verdienmodellen', die in 2013 verder moeten worden uitgewerkt. Naast verhuur, exploitatie van het restaurant, museumshop en ticketverkoop wil het museum in de toekomst ook delen van de oudbouw verhuren, een deel van de collectie commercieel exploiteren, advieswerkzaamheden verrichten en co-producties bevorderen, aldus het gemeentebestuur.

Uit de begroting blijkt ook dat het museum worstelt met personele problemen. Door de bezuinigingen en de vacaturestop bij de gemeente is de werkdruk onder het personeel verder toegenomen. Daardoor 'kwamen er meer en meer medewerkers met verschijnselen van burn-out en overbelasting te zitten en vielen geheel of gedeeltelijk langdurig uit', aldus de gemeente. 'Het is noodzakelijk dat veranderingen in de organisatie goed begeleid worden.'

undefined

Meer over