Minder bureaucratie, meer zorg

DEN HAAG Zorg aan chronisch zieken en gehandicapten kan miljarden goedkoper. Zij moeten dan zelf een budget krijgen om zorg te kopen....

Van onze verslaggever Gijs Herderscheê

Dit stelt een gelegenheidscoalitie van zeven patiëntenorganisaties voor. Zij presenteerden hun plan dinsdag in Den Haag.

De zeven clubs keren zich tegen bezuinigingsplannen van de politieke partijen. In hun visie hoeft niet op zorg te worden bezuinigd, alleen op bureaucratie.

De organisaties vinden dat ‘meedoen en regie over het eigen leven’ centraal moet staan in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om gehandicaptenzorg, zorg voor dementerende ouderen en thuiszorg.

Wie zorg nodig heeft, moet daarvoor één indicatie kunnen krijgen bij de gemeente. Dan kan het gaan om recht op zorg thuis of begeleiding maar ook om hulp bij het vinden van werk of woning.

Nu moet per probleem een aparte procedure worden gevolgd om hulp te krijgen. ‘Daar zijn mensen vaak een jaar mee bezig. Een jaar waarin ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en niet kunnen functioneren in de maatschappij’, schrijven de zeven clubs.

Door de patiënt de regie en het budget voor zorginkoop te geven, krijgt de marktwerking in de zorg een impuls. Al spreken de zeven organisaties liever over ‘klantwerking’.

‘De zorgverlening moet inspelen op de wensen van de klant’, zegt Aline Saers van Per Saldo, één van de zeven organisaties.

Ook zorgaanbieders zien wel wat in het plan. Aad Koster, directeur van de organisatie van gehandicapten-, verpleeg- en verzorgingshuizen Actiz, verwacht een afscheid van ‘quasi communistische eenheidszorg’ als aanbieders zorg op maat moeten bieden.

De zeven organisaties hebben berekend dat het schrappen van veel bureaucratie in totaal 2,1 miljard euro kan bezuinigen, bijna 10 procent van de 23 miljard die nu jaarlijks met de AWBZ is gemoeid.

Wel schrappen de organisaties, net als het gros van de politieke partijen, het gratis wonen in instellingen. Wie in een verpleeghuis woont, moet daar huur gaan betalen. Nu vergoedt de AWBZ de woonkosten nog.

Meer over