Milosevic' schuld en die van de Serviërs

En weer is Slobodan Milosevic betrapt op een leugen. Want had hij niet nadrukkelijk laten weten dat hij zich nooit levend uit zijn zwaar bewapende villa in Belgrado zou laten halen?...

Met de arrestatie van Milosevic heeft de Joegoslavische regering voorlopig honderd miljoen gulden aan Amerikaanse hulp en nog eens honderden miljoenen aan internationale leningen veiliggesteld, stellen Time en Newsweek. De Verenigde Staten hadden president Kostunica een ultimatum gesteld: de Slager van de Balkan moest voor april achter de tralies zitten. Dat het nodig was deze deadline tot gisteren te verlengen, is het zoveelste bewijs voor het gebrek aan enthousiasme bij Kostunica om zijn voorganger op te pakken.

Met de arrestatie van Milosevic heeft Joegoslavië het Westen nog lang niet tevredengesteld. Milosevic moet immers nog naar Den Haag om daar wegens misdaden tegen de menselijkheid te worden berecht door het Joegoslavië-Tribunaal. Time zet voorlopig in op een compromis. Milosevic blijft een reis naar Den Haag bespaard en wordt in eigen land berecht wegens diefstal van overheidsgeld en verzet bij zijn arrestatie. En als 'ie wordt veroordeeld, zal hij zijn tijd uitzitten in een gevangenis in Servië, vermoedt Time.

Het blad wijst op de grote tegenstand onder de Serviërs tegen de uitlevering van Milosevic aan 'Den Haag'. Niet zo verwonderlijk, want dat zou de Serviërs ertoe dwingen toe te geven dat het niet Milosevic was die 'verkrachtend en moordend zijn weg heeft gebaand door het laatste decennium van het tweede millennium'. Want de talloze dorpen die zijn ontdaan van de gehele mannelijke bevolking, dat was niet het werk van Milosevic. Dat is uitgevoerd door onbekende aantallen Servische soldaten en paramilitairen die nog altijd vrij rond lopen. 'Het doet er niet toe hoeveel tijd Milosevic zal moeten zitten of op welke aanklachten dan ook, hij kan nog niet eens een eerste aanzet geven tot het goedmaken van die bloedige en onmmenselijke wreedheden', vindt Time.

Juist om die Servische schuldvraag vraagt Newsweek zich af of Milosevic wel naar Den Haag moet. 'Serviërs houden het verleden op afstand', schrijft Michael Meyer. 'Ze hadden er geen rol in, of ze waren slachtoffers, of in het ergste geval pleegden ze misdaden die niet anders waren dan die die werden uitgevoerd door de andere partijen in het conflict.'

Daarbij heerst in Belgrado nog altijd de opvatting dat Milosevic zijn volk onrecht heeft aangedaan. 'Hij heeft ook onze levens gestolen, onze toekomst. Milosevic is de misdadiger, niet wij, wij wisten het niet.'

Meyer trekt een vergelijking met Hitler-Duitsland en de Sovjettijd onder Stalin. Het heeft decennia geduurd voordat de Duiters het nazisme hadden verwerkt en de Russen Stalin hadden verworpen. Het zal even lang duren eer de Serviërs klaar zijn met hun collectieve schuld.

Meyer signaleert positieve ontwikkelingen, ook bij Kostunica, die heeft gesproken over het oprichten van een Waarheidscommissie zoals in Zuid-Afrika. Ook daarom is het beter Milosevic in Belgrado terecht te laten staan. 'Het brengt het debat thuis, houdt het dichtbij in plaats van ver weg. Want alleen door over het ondenkbare te spreken, kan de natie leren leven met haar verleden.'

Want ook al staat Milosevic terecht wegens corruptie, hij zal veroordeeld worden wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Meer over