Milosevic riskeert nu toch aanklacht Haags tribunaal

'Stop Milosevic!' was de strekking van een petitie die ruim een maand geleden aan het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag werd aangeboden....

Hij vroeg ze om 'relevant bewijsmateriaal' te overhandigen aan het tribunaal. Daarmee impliceerde Blewitt dat ze bewijs achterhielden en dat het tribunaal zelf onvoldoende basis had voor een houdbare beschuldiging wegens oorlogsmisdaden.

Uit de uitlatingen van Amerikaanse functionarissen - zondag nog in The New York Times - valt op te maken dat de Verenigde Staten over bergen inlichtingen beschikken, waarmee het tribunaal een aanklacht tegen Milosevic snel en overtuigend zou kunnen formuleren.

Tot nu toe hebben NAVO-landen het niet opportuun geacht om het tribunaal te helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal tegen de Servische leider. Hij was immers hun onderhandelingspartner, zonder wie de vrede van Dayton niet gesloten en gehandhaafd had kunnen worden. Maar er tekent zich een kentering af, nu Milosevic als reactie op de NAVO-bombardementen niet inbindt, maar integendeel beestachtige moordpartijen en etnische zuiveringen in Kosovo ontketent.

Misschien is het niet meer dan een wanhoopspoging, nu alle andere middelen falen, om de Servische president tot rede te brengen en blijft het bij retoriek. Maar de verklaringen die de laatste paar dagen uit Brussel, Washington en Londen komen, geven mensenrechtenorganisaties de indruk dat Milosevic binnen schootsafstand komt.

NAVO-woordvoerder J. Shea, zondag: 'NAVO-landen verzamelen bewijzen van alle wreedheden en gevallen van etnische zuivering, niet alleen met betrekking tot degenen die de trekker overhalen, maar ook tot de commandanten van eenheden die de bevelen geven of degenen die deze misdaden goedkeuren. Elk stuk bewijsmateriaal zal naar het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag worden gestuurd en ik weet zeker dat daar aanklachten uit zullen voortkomen.'

Londen noemde Milosevic een 'serie-zuiveraar' en in Washington zei Clintons veiligheidsadviseur, S. Berger, dat de Servische leider politiek verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaden in Kosovo.

Het tribunaal zelf is, zoals gebruikelijk, zwijgzaam over zijn werkzaamheden. Woordvoerder Chartier wil alleen kwijt dat, voor zover hem bekend, nog geen aanklachten gereed zijn in verband met Kosovo.

Sinds de zomer heeft het tribunaal tien extra onderzoekers in dienst die zich met oorlogsmisdaden in de Servische provincie moeten bezighouden. Een aantal - slechts enkelen, zegt Human Rights Watch - bevindt zich nu bij de grens van Macedonië om getuigenissen van vluchtelingen te verzamelen.

Human Rights Watch en andere internationale organisaties zijn zelf bezig om concrete informatie over oorlogsmisdaden te vergaren, mede ten behoeve van het Joegoslavië Tribunaal. 'Ik hoop dat het tribunaal extra geld krijgt om meer onderzoekers naar het grensgebied met Kosovo te sturen. Het is belangrijk om verse getuigenissen te horen', zegt L. Leicht van Human Rights Watch, eraan toevoegend dat de Europese Commissie maandag de bereidheid heeft uitgesproken om het tribunaal te versterken.

De pressie op het Joegoslavië Tribunaal om in actie te komen neemt intussen merkbaar toe. De Radicale Partij, een internationale coalitie van vredesactivisten, gaf maandag een persbericht uit waarin het tribunaal en aanklager Arbour verweten wordt te traag handelen en te weinig te doen. Het persbericht eindigt met de vraag 'Wat doet mevrouw Arbour?'

Meer over