Miljonairs ondergingen in '94 kleine aderlating

De rijkste Nederlanders zijn in 1994 een beetje armer geworden. Deze malheur hadden zij te danken aan de slechte koersontwikkeling van de aandelen in dat jaar....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse miljonairs daalde in 1994, het meest recente cijfer waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt, met 140 duizend gulden tot 2,2 miljoen gulden. De categorie miljonairs nam in dat jaar wel toe met vijfduizend gelukkigen. Daarmee komt het aantal door het CBS geregistreerde miljonairs op 116 duizend.

De kleine aderlating onder miljonairs heeft niet kunnen voorkomen dat het totale bezit van alle Nederlanders begin 1995 bijna dertien miljard gulden hoger lag dan een jaar eerder. Het totale bezit nam hierdoor toe tot 1233 miljard gulden.

De stijging was voor het grootste deel te danken aan de waardestijging van de eigen woningen. Het eigen huis maakt ook het grootste deel uit van het totaal vermogen van de Nederlanders. Inclusief schulden blijft van de 1233 miljard aan bezit 878 miljard aan (netto) vermogen over.

Dit vermogen was en is ongelijk verdeeld onder de Nederlanders. De mensen die, naar inkomen gemeten, in het laagste kwart vertoeven, hebben een gemiddeld vermogen van 42 duizend gulden. Het gemiddelde vermogen van de mensen in het hoogste kwart ligt zeven keer hoger.

De vermogenscijfers van het CBS lopen tot begin 1995. Cijfers over het eerste kwartaal van 1997 laten zien dat in deze periode een kwart minder is gespaard dan in dezelfde periode vorig jaar. De inleg in beleggingsfondsen bedroeg in het eerste kwartaal twee miljard gulden, 1,3 miljard meer dan in de eerste drie maanden van 1995. 1,3 Miljard ging naar de click-fondsen.

Meer over