Militiaire actie van NAVO, dat is zinloos geweld

Minister-president Wim Kok zei dat 'de internationale gemeenschap haar geloofwaardigheid zou hebben verloren' als zij niet tot militair geweld tegen Joegoslavië had besloten....

Wederrechtelijk omdat op generlei wijze de echte internationale gemeenschap (de Verenigde Naties) is geraadpleegd. Daardoor wordt de klok van de moeizame ontwikkeling van het internationale recht drastisch teruggezet. Misdadig omdat in het onderhavige conflict niet één moment echt onderhandeld is: in Rambouilet en Parijs, en door Holbrook op bezoek bij Milosevic is steeds een voorgekookte overeenkomst aan partijen voorgelegd onder het devies van buigen of barsten. Uitzichtloos omdat een zogenoemd humanitair drama nimmer kan worden gekeerd met een nieuw humanitair drama, en geweld geen vrede oplevert.

Wie had het ook steeds over zinloos geweld? Ik begreep die term nooit totdat de NAVO tot militaire actie overging. Ik voel mij machteloos kwaad. De enige macht die mij momenteel rest is publiekelijk te uiten dat ik niet wens te worden gerekend tot die internationale gemeenschap van Kok en de zijnen, waaronder tot mijn ergernis zelfs GroenLinks.

ODIJK Piet Reckman

Ingrijpen

Goed bekeken van de NAVO: geven ze de Serviërs bedenktijd, zodat dezen intussen de Kosovaren kunnen verjagen, respectievelijk uitmoorden. En als dan de NAVO uiteindelijk toch gaat ingrijpen, trekken de Serviërs zich terug.

Geweldig, weer een oorlog opgelost, en bovendien nog zonder risico voor de NAVO-troepen!

CASTRICUM Frank van Gerwen

Dwingeland

Amerika, het vrijheidslievendste land ter wereld, althands zo zien zij zichzelf graag, gedraagt zich meer en meer als een geweldadig, agressieve dwingeland, die meer en meer een obstakel is voor vrede en vrijheid in de wereld. Steeds meer spanningen en conflicten in de wereld worden door Amerika veroorzaakt en instandgehouden. Hoe kan het zijn dat Amerika zich aan de ene kant voor vrede en vrijheid zegt in te zetten, terwijl het aan de andere kant de grootste exporteur van ellende (wapens en conflicten) in de wereld is.

Militaire en politieke dwang en bedreigingen zijn vruchteloze pogingen die vrijheid en vrede op geen enkele wijze dichterbij brengen en dat is toch de bedoeling van de NAVO. Of is de NAVO (lees Amerika) een ordinair machtsinstrument voor het uitbreiden van politieke invloed die alle landen die soeverein hun eigen politieke richting kiezen, moet elimineren?

ENSCHEDE Kay H.A. Schwarz

Vragen

Hoe kan het dat er in de Tweede Kamer helemaal geen vragen zijn over de oorlog in Kosovo? Is het wel duidelijk dat Nederland Servië de facto de oorlog verklaart als het zijn steun aan NAVO-ingrijpen niet intrekt?

Kennelijk is dat duidelijk, want uitleg schijnt niet nodig te zijn. Maar ik weet niet waarom. Niet waarom we Turkije dan ook niet de oorlog verklaren omdat zij de Koerden autonomie weigeren. Of waarom we Rusland niet gebombadeerd hebben, toen het de provincie Tsjetsjenië onafhankelijkheid weigerde. De Nederlandse regering, maar ook de NAVO, EU en VS willen niet duidelijk maken wat Servië het macabere voorrecht verleend als zondebok te dienen voor een conflict dat wederom geen good guys kent.

ROTTERDAM Victor Reijkersz

Aanvallen

Ik ben boven alles voor de vrede, wie niet, hier op aarde. Tegen wapens, tegen geweld, tegen oorlog. Maar ik ben niet voor een groot-Servië. Ik ben er voor om te praten en te praten en kansen geven en weer praten. Maar nu is het genoeg geweest. Mensen in Kosovo zijn ook mensen en hebben recht op hun eigen stukje grond, in eigen land. Daarom zeg ik nu, aanvallen met een leger. Weg met oorlogsmisdadiger Milosevic.

AMSTERDAM Fabiola

Verjagen

Het artikel 'Zo zit het' (de Volkskrant, 25 maart) bevat veel informatie over Kosovo en Joegoslavië. Slechts twee zinnen detoneren: 'De Serviërs voeren geen grootschalige etnische zuiveringen uit in het gebied (Kosovo). Zij weten dat zij geen twee miljoen mensen kunnen verjagen.'

De tv-beelden van de afgelopen weken zijn toch duidelijk? Serviërs hebben toch eerder ook al een dergelijk aantal mensen in Kroatië en Bosnië verjaagd?

Je kunt geen oorlog winnen met bombardementen alleen. Aangezien er geen NAVO-grondtroepen gereed staan, en er haast is geboden om de Kosovo-Albanezen te beschermen tegen Servië, moet ik aannemen dat het UCK-leger nu effectief gesteund gaat worden door bevoorrading vanuit de lucht en informatie over Servische posities. De UCK is op korte termijn het enige effectieve obstakel tegen de Servische barbarij.

GRONINGEN E.H. du Marchie van Voorthuysen

Erfgoed

Een militaire ingreep van het Westen in Kosovo zal het wankele politieke evenwicht tussen de volkeren van het voormalige Joegoslavië verder verstoren. Naast het feit dat Kosovo door de Serviërs als hun culturele erfgoed wordt beschouwd, heeft men in Servië een sterk gevoel van onrechtvaardigheid over het door het Westen gevoerde politieke beleid.

Tegen de wil van de Serviërs werd het multi-etnische Joegoslavië opgesplitst, werden de Serviërs uit Krajina en Slavonië verdreven en in Bosnië tot cohabitatie gedwongen. Voor de Albanezen in Kosovo, staatsrechtelijk gezien een minderheid in Servië, wordt volgens hen met een andere maat gemeten.

Reeds tientallen jaren vinden er over en weer aanslagen in Kosovo plaats. Het Westen heeft met de van bombardementen en de stationering van NAVO-troepen indirect de Albanezen een vrijbrief voor terroristische activiteiten gegeven en zichzelf hieraan gecommitteerd. Het pokerspel van Albright en de NAVO toont eens te meer aan waarom de VN, ondanks alle nadelen, toch de enige instantie is die zich met dit soort kwesties dient bezig te houden. Het wordt tijd dat men inziet dat voor de vrede op de Balkan ook de Serviërs nodig zijn.

AMSTERDAM J. van der Bend

Spelfouten

Met stijgende verbazing heb ik het commentaar 'Oorlog om Kosovo' gelezen (Forum, 25 maart)! Daarin staat: 'Aan Belgrado is een aanvaardbare, zelfs eervolle uitweg geboden, in de vorm van het interim-vredesakkoord, dat uitdrukkelijk óók met de Servische belangen rekening houdt.' Dat geloven jullie toch zelf niet?

Bekend is, via alle nieuws na Rambouillet, dat er: plotsklaps een nieuwe versie op de tafel lag; dat slechts spelfouten verbeterd mochten worden; dat Joegoslavië de facto een provincie afstaat.

Het zou de redactie sieren als zij niet zo achter de oorlogszuchtige bende aan zou hollen! Vraag je liever af waar een oorlogvoerende NAVO toe leidt. Als Serviër had ik nu een geweer in de hand. Als Nederlander schaam ik me diep tegenover m'n Joego-vrienden!

NIJMEGEN Henny van Rooijen

Spijt

De reacties in Nederland op de NAVO-agressie in Joegoslavië doen mij sterk denken aan toen Hitler in 1939 de staat Polen binnenviel en zijn leger brutaal de grenspalen wegduwde. Bijna iedere Duitser geloofde toen dat de Polen de Duitsers 'als eerste hadden beschoten' en dat 'de' Duitsers het recht hadden de staat Polen binnen te vallen. Zes jaar later hadden de meeste Duitsers spijt van hun 'spontane' gedrag.

Gelukkig heeft Marcel van Dam als bijna de enige in Europa door wat er aan de NAVO-propaganda niet klopt (Forum, 25 maart).

ENSCHEDE Rik Min

Uitzending

Ik heb mij erg geërgerd aan de publieke omroepen. Toen om 8 uur woensdagavond de commerciële zender RTL 5 meteen reageerde met een uitzending met alle informatie die op dat moment beschikbaar was, begon Nederland 3 gewoon om rond half elf met de reguliere uitzending. Alle informatie die op dat moment komt, is dan al uitgebreid door RTL 5 gebracht.

Petje af voor deze invulling van deze publieke dienst.

HAARLEM Mart Pos

Internet

Woensdagavond heeft een belangrijke historische gebeurtenis plaats. De NAVO voert voor het eerst sinds haar bestaan een militaire actie uit en ook nog binnen Europa. RTL 5 schenkt er uitgebreid aandacht aan, onderbreekt het normale programma. Ook andere, buitenlandse zenders doen dat.

En de publieke omroep? Nauwelijks. Net zoals bij de Nederlandse politiek, gaat men door met het gewone leven. Alsof er niets bijzonders aan de hand is.

Gelukkig heb ik kabel-tv en Internet. Blijf je toch op de hoogte van historische gebeurtenissen.

DORDRECHT Peter Punt

Meer over