Militante splintergroeperingen in Noord-Ierland

De gewapende strijd in Noord-Ierland kende een aantal partijen, waarvan het Ierse Republikeinse Leger (IRA) door een reeks bloedige aanslagen de meeste bekendheid had....

ANP

Real IRA (republikeinen): Uit onvrede over de Goede Vrijdag-akkoorden splitste in 1998 een radicale fractie zich af van de IRA en ging verder onder de naam Real IRA of True IRA. De groepering voerde enkele jaren een campagne van bomaanslagen, moordaanslagen en overvallen. Daarbij waren burgers, militairen, politiemensen en de protestantse gemeenschap het doelwit. Het dieptepunt van de door de Real IRA ontketende geweldspiraal was de aanslag in Omagh in augustus 1998, die aan 29 mensen het leven kostte. In totaal zou de splintergroepering meer dan tachtig aanslagen hebben gepleegd.

INLA (republikeinen): Het Ierse Nationalistische Bevrijdingsleger (INLA) scheidde zich in 1975 van de IRA af. Het INLA was ook in republikeinse kringen bekend om zijn radicalisme. De groep werd bekend door de moord in 1979 op de woordvoerder van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, Airey Neave. Ook vermoordde het INLA in 1997 de protestantse paramilitaire leider Billy Wright in de Maze-gevangenis in Belfast. Het INLA legde in 1999 de wapens neer.

UDA/UFF (loyalisten): De protestantse paramilitaire Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF) is ontstaan in de jaren ‘70. Hoewel aanslagen meestal werden opgeëist door de UFF, werd de UDA in 1992 verboden wegens terrorisme. In 1994 kondigde de groep een wapenstilstand af. Ze is sindsdien voor de vredesakkoorden. De UFF verbrak de wapenstilstand in 1998, toen de beweging drie moorden uitvoerde uit wraak voor de dood van de loyalistische leider Billy Wright.

De hand van de UDA/UFF was onmiskenbaar aanwezig in de rellen die twee weken geleden uitbraken in Belfast, waar loyalisten hardhandig hun ongenoegen uitten over de wijze waarop de republikeinen in hun ogen onevenredig worden beloond voor de beloofde ontwapening van de IRA.

UVF (loyalisten): Het Ulster Volunteer Force (UVF) was oorspronkelijk een protestantse militaire groep uit 1912, die in 1966 opnieuw werd opgericht als tegenhanger voor de gematigde unionisten. De UVF had tot doel zoveel mogelijk IRA-leden te vermoorden. De groepering vermoordde tientallen mensen, onder wie katholieke voetbalfans in 1994. Het UVF kondigde in 1994 een staakt-het-vuren af en steunde het Goede Vrijdag-akkoord.

Meer over