'Militair goed inlichten over gebruik geweld'

DEN HAAG (ANP) - Militairen die worden uitgezonden naar risicogebieden, moeten vooraf goed worden ingelicht over het geweld dat zij mogen gebruiken. Een heldere en voortdurende voorlichting is een van de aanbevelingen van de Commissie evaluatie toepassing militair strafprocesrecht bij uitzendingen.

Commissievoorzitter Harry Borghouts overhandigde het rapport donderdag aan de ministers Henk Kamp (Defensie) en Piet Hein Donner (Justitie).

De militairen moeten ook tijdens de operatie steeds informatie krijgen over de aard en het doel. Als een militair zich aan de regels houdt, wordt hij in beginsel niet strafrechtelijk vervolgd.

Eric O.

De evaluatie vloeide voort uit een wens van de Tweede Kamer naar aanleiding van de zaak Eric O. Die militair werd vervolgd, nadat een Irakees door een schot van hem was omgekomen.

De ministers nemen de aanbevelingen over. Ze wijzen erop dat het gaat om aandachts- en verbeterpunten. Het huidige stelsel van de militaire rechtspraak hoeft van de commissie niet veranderd te worden en ook is het niet nodig zogeheten Quick Reaction Teams te vormen.

Kamp en Donner zijn er blij mee dat het huidige wettelijke kader geen onvolkomenheden kent en evenmin problemen oplevert voor het strafrechtelijk afdoen van incidenten. Ook voor de huidige uitgezonden militairen is er volgens hen geen onduidelijkheid over de geweldsinstructies.

Verantwoording

Een militair moet zich in beginsel altijd verantwoorden voor het geweld dat hij gebruikt. Tegelijk moet een zo groot mogelijke rechtszekerheid worden geboden, juist in situaties waarin geweld reëel is. Als de militair zich houdt aan alle instructies en voorschriften, wordt hij niet vervolgd.

Andere aanbevelingen hebben onder meer betrekking op betere samenwerking tussen defensie, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Zo moeten zij structureel overleggen over de operaties die aan de gang zijn. Ook de bevoegdheden moeten worden vastgelegd.

Zo heeft het Openbaar Ministerie volgens de commissie het laatste woord als het een commandant van een verdachte militair wil horen. Commandanten die worden uitgezonden naar het buitenland, moeten een cursus straf- en strafprocesrecht volgen.

Meer over