Milieupolitie: DSM traineert onderzoek

De milieupolitie in Sittard ergert zich al geruime tijd aan het gebrek aan medewerking van DSM in Geleen bij het strafrechtelijk onderzoek naar een benzeenlekkage in 1996....

Dat zeggen diverse betrokkenen bij het strafrechtelijk onderzoek naar de benzeenlekkage. Justitie stelt inmiddels een tweede onderzoek in, nu naar een blauwzuurlekkage in oktober vorig jaar.

In 1996 stroomde 690 duizend liter van het kankerverwekkende benzeen uit een lekke ondergrondse pijpleiding. Het grondwater en de bodem onder het industrieterrein raakten ernstig verontreinigd. Pas in 1997 kwam het incident in zijn volle omvang naar buiten. Justitie opende een jaar later een strafrechtelijk onderzoek.

Omdat DSM weigerde alle beschikbare documenten over het ongeval te verstrekken, deed justitie in 1998 een huiszoeking bij het bedrijf. Ook na de inbeslagname van een aantal dossiers bleef het onderzoek uiterst moeizaam verlopen. 'DSM stelt zich heel arrogant op', zegt een betrokkene.

Persofficier I. van Hilten in Maastricht wil niet ingaan op de beschuldiging. Ze erkent wel dat er een 'debat' bestaat over de uitleg van 'bepaalde milieuvoorschriften' tussen de milieupolitie in Sittard en DSM. Waar de 'discussie' zich op toespitst, wil Van Hilten niet zeggen. 'Er zijn in elk geval soms grote verschillen van inzicht in de milieutechnische aspecten bij het bedrijf.'

Vorige week vrijdag werd bekend dat een tweede strafrechtelijk onderzoek bij DSM zich richt op een lekkage van het uiterst giftige blauwzuur op het bedrijfsterrein op 14 oktober vorig jaar. Tijdens het ongeval kwam behalve tweehonderd kilo blauwzuur vierduizend liter van het giftige en zeer brandbare acrylnitriel in het milieu. Een werknemer raakte tijdens de lekkage bewusteloos.

Nu blijkt dat nog vier andere werknemers bij het ongeval betrokken waren: vier Engelse schilders die meteen na het het weglekken van het blauwzuurgas het bedrijfsterrein zijn ontvlucht. Ze raakten niet gewond. De Arbeidsinspectie wil hen mogelijk nog als getuigen horen.

Twee maanden na het ontsnappen van de wolk blauwzuurgas is op het DSM-terrein vijfduizend liter afvalwater met resten cyanide en aceton in de bodem gelekt. De oorzaak hiervan was een lekkend afsluitpunt in het riool. De bodem is over een oppervlakte van 350 m 2 en een diepte van 11,5 meter ernstig verontreinigd geraakt. Het incident is conform de richtlijnen gemeld aan de provincie Limburg. De sanering van deze vervuiling is praktisch afgerond.

Meer over