Milieukeur is groener dan de wet

In deze rubriek worden producten met een duurzaamheidsclaim bekeken. Vandaag: Milieukeur voor energieleverancier Greenchoice.

Prijs: Greenchoice is een van de goedkoopste energieleveranciers.

Verkrijgbaar: via greenchoice.nl

Diverse energieleveranciers bieden elektriciteit uit duurzame bronnen aan: groene stroom. Maar Greenchoice heeft het Milieukeur gekregen, dat we vooral kennen van tastbare producten zoals meubels of vlees, maar dat ook kan worden afgegeven voor elektriciteit. Producten met Milieukeur - een betrouwbaar Nederlands keurmerk van de Stichting Milieukeur (SMK) - hebben een lagere milieubelasting dan hun gangbare tegenhangers. Op grond waarvan krijgt Greenchoice Milieukeur en wat betekent dat?

Allereerst: ook al heb je een groene-stroomabonnement en je buren niet, uit jullie stopcontact komt dezelfde elektriciteit. Een contract voor groene stroom betekent alleen dat je een bepaalde hoeveelheid stroom mag verwachten die gegarandeerd en traceerbaar duurzaam is geproduceerd. Energieleveranciers moeten hiervoor wettelijk een Garantie van Oorsprong kunnen overleggen.

Maar wat is duurzaam geproduceerd? Ook dat is wettelijk vastgelegd, in de Nederlandse en in de EU-wetgeving. Zo ziet de wet alle stroom uit 'hernieuwbare bronnen' - bijvoorbeeld hout, wind, biomassa - als 'duurzaam'. Maar SMK vindt niet alle hernieuwbare bronnen even duurzaam. Zonne-energie en energie uit windturbines, dat is altijd oké. Maar bij elektriciteit uit waterkracht verschillen de inzichten al. De wetgever betitelt alle waterkrachtenergie als duurzaam, SMK alleen als de milieuvergunning niet ouder is dan vijf jaar. Voor die tijd werd er vaak te weinig rekening gehouden met lokale milieuomstandigheden.

Een ander verschilpunt ligt bij elektriciteit uit biomassa. SMK stelt ook hier bovenwettelijke eisen: de gebruikte biomassa moet beantwoorden aan de NTA 8080-norm, die criteria stelt aan wat wel en niet duurzaam is. Zo zijn 'energy crops' (bos/hout, suikerriet, maïs) voor energievoorziening weliswaar hernieuwbaar, maar niet altijd zo duurzaam als de overheid zegt, omdat deze grondstoffen veel ruimte innemen en ook voor andere doeleinden (meubels, voeding) gebruikt kunnen worden. Bovendien kijkt NTA 8080 naar de hele levenscyclus van de biomassa en zet de hoeveelheid CO2 die bijvoorbeeld wordt uitgestoten bij het kappen en het transport af tegen de uiteindelijke efficiëntie van de energieopwekking (bijvoorbeeld verbranding). Verder vindt SMK rioolslib te vervuild (met kwik) om als biomassa te fungeren.

Greenchoice heeft dus Milieukeur gekregen, omdat het aan bovenstaande eisen voldoet: het handelt duurzamer dan de wettelijke neus lang is. Dat zouden meer energiebedrijven moeten doen.

undefined

Meer over