Milieubeleid EU moet voorbeeld zijn voor VS

De maatregelen van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent terug te dringen, gaan 33 tot 77 miljard gulden kosten....

Van onze correspondent

Geert-Jan Bogaerts

BRUSSEL

De ostentatieve bekendmaking heeft een politieke bijbedoeling: de EU wil de rest van de wereld ervan overtuigen dat de Unie het voortouw neemt als het gaat om milieubescherming. 'De VS moeten met constructieve en ambitieuze plannen komen', aldus Bjerregaard. 'En Japan kan niet achterblijven.'

Zij doelde op de VN-klimaatconferentie die in december in het Japanse Kyoto wordt gehouden. Daar wordt vastgesteld hoe het staat met de wereldwijde klimaatsverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

De mededelingen van Bjerregaard komen precies een dag nadat 1500 wetenschappers een oproep deden aan de regeringsleiders om het klimaat te beschermen.

Volgens een bron bij de Europese Commissie is het nu tijd dat ook de VS en Japan tonen dat het hun ernst is. 'Wij zullen onze partners vragen waarom zij niet met soortgelijke doelstellingen komen; waarom zij zo huiverig zijn. Wij tonen met ons plan aan dat het mogelijk is om in 2010 15 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990', aldus de functionaris.

Het plan is vooral bedoeld om aan te tonen dat zo'n grote reductie niet alleen technisch mogelijk, maar ook economisch haalbaar is, aldus Bjerregaard. De kosten die eraan verbonden zijn, hangen mede af van de gekozen technieken.

Die technieken bepalen ook wat uiteindelijk het economisch effect van de reductie zal zijn. De economie kan een extra stimulans krijgen van 1 procent, zo blijkt uit de studie die bij het plan gevoegd is, maar de reductie kan ook een negatief effect hebben van 1,5 procent. In maart dit jaar kwamen de EU-lidstaten al overeen om de emissies van broeikasgassen met 15 procent te reduceren.

Meer over