'Mijn salarisverhoging was niet mijn idee'

Door zijn eigen advocaat opgeroepen, getuigde oud-bestuurder Erik Staal van woningcorporatie Vestia in het fraudeproces. Wierp hij nieuw licht op de zaak?

VAN ONZE VERSLAGGEVER TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL

ROTTERDAM - Het is niet de bedoeling dat Erik Staal naast naast zijn advocaat gaan zitten, zegt de Rotterdamse rechter streng. Vandaag is Staal officieel geen partij in het conflict over de 3,5 miljoen euro die hij meekreeg toen hij de nagenoeg bankroete woningcorporatie Vestia gedwongen moest verlaten. Vandaag heeft Staal zichzelf opgeroepen als getuige in dat conflict. Onder ede wordt hij verhoord door zijn eigen advocaat en die van Vestia.

En dus neemt hij, met enige tegenzin, in het getuigenbankje plaats. In zijn eentje. Gedurende de zitting moet hij zich later nog een aantal keer bokkig voegen naar de wensen van de rechter. Niet gewend om orders op te volgen, maar uit te delen.

Het is de eerst keer dat Staal spreekt sinds Vestia voor een bedrag van 2,1 miljard euro gered moest worden. Een enorme berg derivaten was in het gezicht van de frauderende kasbeheerder Marcel de V. ontploft.

Op een later moment zal het nog gaan om die 2,1 miljard euro. Vestia heeft al preventief voor dat bedrag beslag gelegd op Staals bezittingen. Ook op de aansprakelijkheidsverzekering van de raad van commissarissen ligt beslag voor dat bedrag. Tegen de accountants wordt geprocedeerd om mogelijk nog een schadevergoeding van enkele tientallen euro's te krijgen. Allemaal zaken die nog jaren op zich kunnen laten wachten.

Maandag gaat het om de 3,5 miljoen die Staal meekreeg om zijn pensioengat te repareren. Het zijn die miljoenen, samen met het riante salaris van bijna een half miljoen, waardoor Staal sinds anderhalf jaar door velen wordt gezien als een schaamteloze zelfverrijker, op gelijke hoogte met Rijkman Groenink.

Staal toont zich buiten de rechtzaal aangeslagen. 'Dat zo'n goede organisatie kapot is gegaan, met al die bevlogen mensen.' Hij was er de afgelopen twee jaar niet best aan toe, zegt hij over alle woede die er op hem afkwam. 'Dat wens je niemand toe.'

Maar hij is ook strijdbaar. Hij heeft nooit om salarisverhoging gevraagd, zegt hij. 'Die kreeg ik van de raad van commissarissen.' En minister Winsemius stemde ermee in.

Brief

Vestia stelt dat Staal die 3,5 miljoen euro wel degelijk voor zichzelf geregeld heeft. Alles draait daarbij om een brief waarin oud-commissaris Peter Noordanus, de huidige burgemeester van Tilburg, in 2010 met terugwerkende kracht 3,5 miljoen goedkeurde. Maar die brief is door Staal zelf opgesteld en de ondertekening onrechtmatig, zegt Vestia.

Het is een lezing die door Noordanus in september onder ede bij dezelfde rechter werd bevestigd. Hij herinnerde zich ook dat de secretaris van de raad van bestuur destijds bij hem thuis met de brief langskwam. Noordanus verkeerde in de veronderstelling dat er iets anders in stond en tekende zonder te lezen. Van die handelwijze, bekende hij, heeft hij inmiddels spijt.

Staal geeft maandag een compleet andere versie van de gang van zaken.

Hij had zelf gevraagd om zijn pensioengat te repareren, dat klopt. Maar daarmee stemde de raad van commissarissen in. En niet hij schreef die brief, dat deed de personeelsfunctionaris van Vestia. Staal is die brief zelf bij Noordanus gaan bezorgen. 'Ik was er een paar uur, maar inhoudelijk werd er niet over de brief gesproken', zegt Staal. 'Noordanus las de brief en ondertekende hem'

Staal: 'En ik heb die avond alleen maar water gedronken. Ik drink nooit alcohol.'

Advocaat van Vestia: 'Wilt u daarmee iets zeggen over het drankgebruik van Noordanus?'

Staal: 'Nee, maar wel dat mijn verklaring betrouwbaar is.'

Zo staat drie uur later nog steeds niet vast hoe die brief tot stand is gekomen. Staals advocaat overweegt daarom ook de secretaris en de personeelsfunctionaris op te roepen te getuigen. Zelfs de afrekening van de 3,5 miljoen kan dus nog wel even op zich laten wachten.

undefined

Meer over