Middenbedrijf is minder optimistisch

Directeuren van middelgrote ondernemingen zijn iets minder optimistisch over de economie dan in januari. De ondernemers zijn nog steeds positief over de groei van de werkgelegenheid en investeringen....

De Stichting Trendmeter ziet deze ontwikkeling als een teken dat de ondernemers een lichte afkoeling van de economie verwachten.

Trendmeter heeft vierhonderd directeuren van bedrijven met twintig tot vijfhonderd werknemers ondervraagd naar de economische verwachtingen van middelgrote Nederlandse ondernemingen. (ANP)

Meer over