Middelkoop speelt vies spelletje

Spotje van SP over Afghanistan is helemaal niet onwaardig

Minister van Middelkoop is ‘onthutst’. 'Dit is een vorm van propaganda die zelfs de SP onwaardig is. Ik aanvaard niet dat op deze manier de professionele inzet van onze militairen wordt gediskwalificeerd', zei hij gister naar aanleiding van het nieuwste reclamespotje van de SP.

Bloedspetters
Het maakt me nieuwsgierig. Op internet zie ik bloedspetters en hoor ik geweerschoten. ‘Opbouwmissie? Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden?’, vraagt de SP.

Tot aan vandaag sneuvelden in Afghanistan 18 Nederlandse soldaten, in totaal 1000 militairen van de ISAF-troepenmacht en (sinds 2006) zo’n 10.000 Afghanen.

Naar aanleiding van dit bloedvergieten en de berichten over de groeiende greep van de Taliban en afnemende stabiliteit in de regio kun je je afvragen of er sprake is van de ‘Opbouwmissie’ waar een meerderheid van de Tweede Kamer in 2006 mee instemde. Task Force Uruzgan zou zich gaan bezighouden met het bevorderen van stabiliteit en veiligheid in de regio.

Vergoeilijking
Uiteindelijk is het Van Middelkoop zelf die praat over het ‘diskwalificeren van de professionele inzet van onze militairen’. De competenties van de soldaten hebben in werkelijkheid niets te maken met kritiek op de vergoelijking van de missie. Door deze suggestieve aanname, manipuleert Van Middelkoop de discussie.

Hij creëert een taboe op het stellen van pijnlijke, maar wezenlijke vragen door te schermen met het aureool van zijn soldaten die hun leven op het spel zetten in een poging een gegeven missie te doen laten slagen. Het spotje van de SP trekt niet de professionele inzet van onze militairen in twijfel, maar van hen die tot hun uitzending besloten. (Waaronder de fractie van de ChristenUnie.)

Spectaculair
Juist nu is dat relevant. Nu door de spectaculaire conferentie in Den Haag onze aandacht voor Afghanistan groter is dan tevoren, nu Nederland door de hele wereld op de schouder geklopt is en Verhagen en Balkenende praten over ‘een nieuw contract’, ‘een nieuw begin’ in Afghanistan. De weg is vrijgemaakt voor het bespreekbaar maken van een nieuwe vorm van militaire hulp, waar dat eerst nog uitgesloten was.

Het zou goed kunnen zijn dat er kansen zijn voor Afghanistan als de wereld de handen ineenslaat. Feit is dat er tijdens de Opbouwmissie in Uruzgan weinig is opgebouwd, dat Nederland politieke steun gaf aan de oorlog in Irak waarvan de aanleiding onjuist bleek en de Dutchbatters in Sebrenica niet goed genoeg waren uitgerust om genocide te voorkomen. Een kritische houding is niet overbodig.

Zelfreiniging
Het is voor de zelfreiniging van ons rechtsgevoel ongelooflijk belangrijk dat onderzoek en discussie hierover in de grootst mogelijke transparantie plaatsvindt. Het is niet het sterkste punt van Balkenende IV en dat is zorgwekkend.

Van Middelkoop, die al vaker toonde over weinig politiek inzicht te beschikken, past behoedzaamheid. Hij zou zijn onderbuik en zijn lange tenen moeten laten voor wat ze zijn, voor hij een wit voetje gaat halen bij Obama.

Meer over