Middelburg zegt vermoedelijk vertrouwen op in burgemeester

De gemeenteraad van Middelburg zegt vandaag vermoedelijk het vertrouwen in burgemeester Spahr van der Hoek op. Er worden mogelijk drie moties ingediend om uit de bestuurscrisis te raken....

Onlangs zegden alle vier de wethouders het vertrouwen in Spahr op. Zij vinden dat de burgemeester slecht communiceert en besluiten achter hun rug om neemt. De coalitiepartijen CDA, VVD, AOV/Unie55+ en ChristenUnie steunen hun wethouders in de wens dat Spahr beter kan opstappen. Ook de oppositiepartijen D66 en Sociaal Democraten Middelburg willen niet verder met Spahr.

GroenLinks dringt aan op het vertrek van het hele college. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat de PvdA een motie zal indienen om alsnog een bemiddelingspoging te ondernemen. Volgens Koper heeft dat geen zin. De wethouders hebben vorige week al elke lijmpoging afgewezen. Ook een verzoeningsgesprek tussen commissaris van de koningin W. van Gelder en alle fractievoorzitters afgelopen maandag leverde niets op.

De commissaris, die de motie moet doorsturen naar Den Haag, alwaar een beslissing over de burgemeester wordt genomen, restte niets anders dan aan te dringen op een 'zorgvuldige besluitvorming' in de gemeenteraad. De raadsvergadering wordt, zoals het er nu naar uitziet, gewoon voorgezeten door de burgemeester.

Spahr voelt zich 'moreel schoon', liet hij eerder deze week aan raadsleden weten. Ondanks de verstoorde verhoudingen heeft het college gewoon vergaderd. Spahr woonde ook een commissievergadering bij, maar zegde andere verplichtingen buitenshuis af. De burgemeester wil geen commentaar geven.

Meer over