Met wind kun je behalve energie ook drinkwater maken

Het ziet eruit als een gewone windmolen, maar het maakt water. De vinding van het Friese bedrijf Dutch Rainmaker kan 7,5 kuub perfect schoon drinkwater per dag produceren.

Bewoners van droge kuststreken hoeven zich niet langer smekend tot de weergoden te richten in de hoop op een paar spatjes regen om gewassen te laten groeien of de dorst te lessen. Het Friese bedrijf Dutch Rainmaker heeft een revolutionaire methode ontwikkeld om van lucht water te maken. Na geslaagde tests in Friesland en Koeweit is de Nederlandse regenmaker nu klaar voor de verkoop. De verwachtingen zijn hooggespannen.

De regenmachine lijkt uiterlijk sterk op de windmolens die het afgelopen decennium overal ter wereld als paddestoelen uit de grond zijn geschoten. Een hoge stalen mast met drie wieken. Maar in plaats van elektriciteit op te wekken, drijven de wieken via een compressor een soort grote koelkast aan. Op de koelkast condenseren minuscule druppeltjes water die in de lucht zweven. De condens wordt opgevangen en vormt perfect schoon drinkwater.

De eerste relatief kleine molens die nu leverbaar zijn, kunnen 7,5 kuub drinkwater per dag produceren. Tenminste, bij een temperatuur van 30 graden, een windkracht van 4 à 5 beaufort en een luchtvochtigheidsgraad van 70 procent. 'Dit zijn geen extreme omstandigheden in droge kustgebieden', zegt directeur André Schoute van Dutch Rainmaker.

Eind 2013 verwacht Schoute grotere molens op de markt te brengen die onder dezelfde omstandigheden tot 75 kuub drinkwater per dag kunnen produceren. Deze molens gebruiken de restwarmte van de koelinstallatie om zeewater te ontzilten. Zeewater van zout ontdoen, kost relatief minder energie dan water uit de lucht winnen.

Ter vergelijking: in droge gebieden gebruiken inwoners minder dan 25 liter water per dag. Een grote rainmaker kan onder ideale weersomstandigheden dagelijks zeker drieduizend mensen van schoon water voorzien.

Vooral voor kleine gemeenschappen in achtergestelde droge kustgebieden kunnen de molens een wereld van verschil maken, zegt Schoute. De nabijheid van zeewater is een vereiste, vanwege de benodigde luchtvochtigheidsgraad. 'De wereld kent veel bewoonde kustgebieden die desalniettemin met droogte kampen.'

Nu zijn veel gemeenschappen in droge gebieden - als ze al over voldoende drinkwater beschikken - afhankelijk van kleinschalige ontziltingsinstallaties of de import van flessen water over land of zee. Ontziltingsinstallaties slurpen energie, meestal afkomstig uit dieselgeneratoren. De prijs van een liter water stijgt dan navenant met de olieprijs. Het transporteren van water is vanwege de massa van het vocht nog kostbaarder.

De molens van Dutch Rainmaker worden naar verwachting juist goedkoper. De kleine regenmachines die nu beschikbaar zijn, kunnen al concurreren met geïmporteerd water. De grote molens moeten vanaf volgend jaar de concurrentie met de kleinschalige ontziltingsinstallaties aangaan.

De molens van Dutch Rainmaker zijn zelfvoorzienend. De stroom voor de elektronica wordt opgewekt door een dynamo. Dankzij de ingebouwde gsm-modem kan Dutch Rainmaker eventuele storingen vanuit Nederland detecteren. Lokale technici kunnen dan op afstand worden geïnstrueerd hoe het euvel te verhelpen. Omwonenden van een molen hoeven het water slechts af te tappen. Als ze verstandig zijn, slaan ze een deel van de productie op voor een windstille dag.

Na jaren ontwikkelen en testen, moet het komend jaar gaan gebeuren voor Dutch Rainmaker. Het bedrijf denkt volgend jaar vijftig molens te verkopen. Dit aantal moet in 2015 zijn vervijfvoudigd. 'Wij richten ons in eerste instantie op het Midden-Oosten', zegt Schoute. De reden ligt voor de hand. Arabieren hebben zowel geld als duizenden kilometers aan gortdroge kustlijn.

De potentiële markt voor de Nederlandse regenmakers is veel groter. Gebrek aan veilig drinkwater beperkt zich niet tot de allerarmste landen - die wellicht meer moeite hebben een regenmaker aan te schaffen. Van het Zuid-Oosten van Brazilië tot India en Bangladesh. En zelfs Europese landen als Malta en Cyprus zijn nog altijddeels afhankelijk van geïmporteerd water.

Door

undefined

Meer over