Met roken en drinken 'genezen' Spanjaarden de gezondheidszorg

Roken en drinken is goed voor de gezondheid. Hoe meer de Spanjaarden roken en drinken, hoe beter dat is voor de gezondheid....

Van onze correspondent

MADRID

Zo luidt de filosofie van de parlementsfractie van de regerende Partido Popular. Die wil dat de gezondheidszorg voor een deel wordt gefinancierd met de opbrengst van de accijnzen op tabak en alcohol. De accijnzen vloeien nu via het ministerie van Financiën in de algemene middelen. Om de structurele tekorten in de gezondheidszorg ongedaan te maken zouden de indirecte belastingen direct aan die sector ten goede moeten komen.

De gemiddelde Spanjaard rookt en drinkt er flink op los, zodat de accijnspot goed gevuld is. De Partido Popular wil met het plan twee vliegen in één klap slaan: slechte gewoonten bestraffen en er munt uit slaan.

PP-woordvoerder César Villalón: 'Iedereen erkent dat roken niet goed is voor de gezondheid, het staat zelfs op de pakjes sigaretten. Laat een deel van de opbrengst ervan maar ten goede komen aan de gezondheid van de burgers. De rokers kunnen zich dan bovendien opgelucht voelen door de gedachte dat zij een bijdrage aan de gezondheidszorg leveren.'

Met drank ligt het iets anders, aldus Villalón: 'Alcohol is niet hetzelfde als tabak. Als je een goede Rioja-wijn drinkt in matige hoeveelheden, is dat heel gezond. Alleen in grote hoeveelheden zijn alcoholische dranken een beetje schadelijker.'

Vorig jaar incasseerde de Spaanse staat voor ruim 6,5 miljard gulden aan accijnzen op tabak en twee miljard op alcohol. De financiering van de gezondheidszorg is een van de moeilijkste punten in de onderhandelingen tussen Madrid en de Spaanse deelstaten.

Met name de Catalaanse nationalisten eisen meer geld van de centrale regering: bijna negenhonderd miljoen gulden om het lopende Catalaanse tekort aan te zuiveren. Met ingang van volgend jaar wil de deelregering van Catalonië bovendien een heel nieuw systeem van financieren.

Villalón lanceerde zijn idee in een verklaring aan de pers. De Socialistische Partij, de grootste oppositiepartij, weigert het vooralsnog serieus te nemen. De parlementscommissie voor gezondheidszorg is er in een jaar tijd niet in geslaagd zelfs maar een termijn voor het saneren van de tekorten in de sector vast te stellen, aldus de socialisten.

Verenigd Links heeft het plan onmiddellijk gekarakteriseerd als schandalig: 'Het is onrechtvaardig en hypocriet. Eerst stimuleren ze de consumptie met reclame en vervolgens bestraffen ze die met belasting. Volgens een studie van het ministerie van Gezondheidszorg zelf zijn het de groepen met de laagste inkomens en opleiding die het meest roken, want een geringer opleidingsniveau maakt mensen kwetsbaarder voor reclame. Wie gaan op deze manier de gezondheidszorg dubbel financieren? Juist, de armen.'

Meer over