Merkies krijgt geen rectificatie

PvdA-voorzitter Hans Spekman hoeft zijn uitspraken over europarlementariër Judith Merkies niet te rectificeren. Dit bepaalde de rechter vrijdag. Merkies vond dat Spekman haar naam bezoedeld had, door te suggereren dat zij niet zuiver was omgegaan met dagvergoedingen. Zij eiste in een kort geding rectificatie. Van de rechter hoeft dit dus niet.

VAN ONZE VERSLAGGEVER WILLEM DE GELDER

AMSTERDAM - Volgens de rechter moet een politicus altijd bekritiseerd kunnen worden, ook door een partijvoorzitter. Spekman heeft hierin geen grens overschreden. De partijvoorzitter zegt 'tevreden' te zijn met het feit dat hij op alle punten in het gelijk is gesteld. 'We laten een onverkwikkelijke zaak achter ons en we gaan ons nu richten op de campagne', aldus Spekman via zijn woordvoerder.

In een reactie op haar website gaf Merkies aan teleurgesteld te zijn, met name omdat het nog steeds onduidelijk is wie nu bepaalt of ze nu wel of niet zuiver zou hebben gehandeld. Partijvoorzitter Spekman zou in een brief aan de PvdA-leden de suggestie hebben gewekt dat Merkies bijna 85 duizend euro aan dagvergoedingen achterover had willen drukken. Een interne gedragscode stelt dat zij tweederde van de vergoedingen terug moet storten aan het Europees Parlement. Merkies wees op een rapport van de Commissie Naleving Gedragscode van de PvdA, waaruit bleek dat zij dit wel degelijk had gedaan. Dat het partijbestuur haar integriteit ondanks dit rapport nog steeds in twijfel mag trekken, vindt Merkies 'politisering van de regels'. Een 'onwenselijke situatie', vindt ze.

Het partijbestuur wees er indertijd op dat uit het rapport juist bleek dat Merkies 'weinig prioriteit' had gegeven aan het terugbetalen van het geld. Tijdens het kort geding, twee weken geleden, bracht het PvdA-bestuur nog meer feiten naar buiten waaruit de integriteit van Merkies te betwijfelen bleek. Zo zou zij het geld onder meer hebben willen gebruiken voor het inhuren van een extra medewerker. De rechter besloot toen nog geen uitspraak te doen, maar beval de partijen nog een schikkingspoging te laten ondernemen. Toen dit op niets uitliep, kwam er alsnog een uitspraak.

Merkies zal tot aan de verkiezingen in mei in het Europees Parlement blijen, maar zal zich onder deze omstandigheden niet kandideren voor de lijst, laat haar woordvoerder weten.

undefined

Meer over