MENSENRECHTEN IN CUBA

DE Cubaanse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat er een wereldwijd komplot bestaat om het regime van Fidel Castro omver te werpen en te vervangen door een pro-Amerikaanse regering....

Het zijn niet alleen de ballingenorganisaties in Florida en Madrid die uit zijn op de val van de gebroeders Castro. Ook de CIA, de Amerikaanse regering, Europese non-gouvernementele organisaties als Pax Christi Nederland en Reporters Sans Frontières zijn met hun kritische rapporten en steun aan Cubaanse dissidenten volgens Havana onderdeel van die imperialistische samenzwering.

De Cubaanse regering kan van leer gaan trekken tegen een nieuw telg van de komplotfamilie: Human Rights Watch heeft vanmorgen na twee jaar onderzoek een boek van 263 pagina's gepubliceerd over de mensenrechten in Cuba. Cuba's Repressive Machinery is het omvangrijkste en meest gedetailleerde rapport over de schendingen van de mensenrechten in Cuba dat ooit is gepubliceerd.

Schuimbekkend zullen de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de staatsveiligheidsdiensten straks na de koffie surfen naar www.hrw.org/reports/1999/cuba/ om het rapport via Internet te lezen.

Wat een onzin allemaal, zullen ze in Havana reageren. Coño, weer zo'n leugenachtige poging Cuba in een kwaad daglicht te stellen. Wat denken die vermomde CIA-agenten wel. Cuba is een van de meest democratische landen ter wereld. Wij respecteren de mensenrechten goed, hoewel alles nog rooskleuriger zou zijn als wij niet zouden lijden onder het genocidale Amerikaanse embargo.

Politieke gevangenen hebben we hier toch helemaal niet? Dissidenten zijn door de CIA en de gusanos (wormen) in Miami gefinancierde infiltranten. Dit rapport is past perfect in de weerzingwekkende desinformatiecampagne in het Westen om veertig jaar revolutie onder leiding van de geliefde comandante en jefe Fidel Castro om zeep te helpen. Vind je ook niet, compañero, moet je deze leugenachtige conclusie nu eens lezen. Is de papierla vol om een printje voor de comandante te maken?

Fidel Castro handhaaft zijn machtspositie volgens het rapport door het in de gevangenis gooien van vreedzame dissident en de Cubaanse bevolking te intimideren met repressieve wetten en Stasi-achtige staatscontrole.

In de veertig jaar dat Castro aan de macht is, heeft hij volgens het rapport 'een zeer efficiënt repressie-apparaat' opgebouwd. De Cubaanse wetgeving stelt de autoriteiten in staat de Cubanen praktisch alle burgerrechten en politieke rechten te ontzeggen. Vrijheid van meningsuiting en van vergadering bestaan niet. Dissident gedrag wordt de kop ingedrukt met gevangenisstraf, intimidatie of ballingschap.

Cuba weigert onafhankelijke vakbonden en mensenrechten te legaliseren, en buit Cubanen uit die bijvoorbeeld de toeristenindustrie werken. Havana bepaalt wie in het dollarcircuit mag werken. De buitenlandse onderneming betaalt het staatsuitzendbureau per modelwerknemer in dollars. De werknemers zelf krijgen daarvan een fractie uitbetaald in vrijwel waardeloze peso's. Wie één keer zijn bek opentrekt, verliest zijn baantje in de lucratieve toeristenindustrie. Een ober in een dollarhotel verdient nog altijd veel meer dan een neurochirurg in een staatsziekenhuis.

Human Rights raadt buitenlandse investeerders daarom aan bij de Cubaanse counterparts in joint ventures aan te dringen op eerlijke arbeidsverhoudingen en de moderne vorm van slavernij niet te accepteren.

De situatie in de Cubaanse gevangenissen is inhumaan: 'de slechte behandeling komt in feite neer op marteling', concludeert Human Rights Watch. Wie voor de rechter verschijnt, krijgt geen eerlijk proces. Dissidenten worden de laatste maanden met nieuwe wetten nog meer onderdrukt dan in andere jaren.

De Cubaanse autoriteiten hebben een arsenaal vage wetten tot hun beschikking om aanhoudingen en arrestaties te legitimeren. Wie zich schuldig maakt aan 'vijandelijke propaganda', 'meewerken aan het embargo' of 'minachting van de autoriteiten' gaat jaren de bak in. Zelfs wie nog niets contra-revolutionairs heeft uitgehaald, kan worden opgepakt op basis van een wet die 'gevaarlijk gedrag' verbiedt.

De afgelopen jaren heeft Cuba niet gereageerd op Europese, Amerikaanse en Canadese pleidooien voor politieke hervormingen en eerbiediging van de mensenrechten. Een enkele keer worden vooraanstaande bezoekers als paus Johannes Paulus II 'gepaaid' met de vrijlating van een paar politieke gevangenen.

Human Rights Watch wil dat de Europese Unie en Canada - de belangrijkste buitenlandse investeerders in Cuba - een actievere rol gaat spelen bij het propageren van de mensenrechten. 'De EU voert een solide mensenrechtenbeleid in Cuba, maar zou met meer inzet moeten pleiten voor hervormingen.'

José Miguel Vivanco, directeur van de afdeling Latijns Amerika van Human Right Watch, is zeer te spreken over de koerswijziging van Canada naar aanleiding van de recente veroordeling van vier dissidenten. 'Het verheugt ons zeer dat Canada heeft besloten zijn politiek van constructieve betrokkenheid te heroverwegen, omdat dat beleid niet heeft geleid tot verbetering van de mensenrechten op Cuba.'

Cuba's Repressive Machinery heeft niet alleen kritiek op Cuba. Het boek wint aan geloofwaardigheid en objectiviteit door ook het Amerikaanse embargo neer te sabelen. 'Het embargo werkt contraproductief en maakt de situatie van de mensenrechten alleen maar erger. Het stelt Castro in staat de repressie te rechtvaardigen.'

Meer over