Meneer Bush, let alstublieft op de hoofdprijs!

Afgelopen zondag was de belangrijkste dag in Irak sinds de oorlog uitbrak. Misschien is het wel de belangrijkste dag in de moderne geschiedenis van het land....

Wat was zijn eerste daad? Een verklaring dat 9 april, de dag dat het regime van Saddam Hussein viel, een nationale vrije dag zou worden. President George Bush, generaal Tommy Franks konden 9 april de Iraakse Bevrijdingsdag noemen, maar dat werd het pas echt toen het eerste representatieve Iraakse bestuur die dag tot Bevrijdingsdag uitriep.

Het is natuurlijk veel te vroeg om te weten of dit bestuurslichaam zich positief zal ontwikkelen en de weg zal vrijmaken voor een grondwettelijke regering en verkiezingen in Irak. Dat is de taak die de raad heeft gekregen. De raad zal zichzelf moeten bewijzen tegenover het Iraakse volk - en moeten bewijzen dat ofschoon de meeste Irakezen zowel tegen de Amerikanen als tegen Saddam zijn, ze niet tegen elkaar zijn.

De leden van de raad zijn geen landverraders en daarom is de instelling ervan een enorm belangrijke eerste stap. Hier is het de VS om begonnen. Er is hoop.

Wie afgelopen zondag in de VS de nieuwsprogramma's op televisie volgde, heeft van dit alles niets meegekregen. Zij waren vrijwel uitsluitend gericht op diegene die verantwoordelijk was voor de hype rond Saddams nucleaire wapens. Op zichzelf was dat logisch. De idee dat de president wellicht de natie op valse gronden de oorlog heeft ingestuurd en dan de schuld legt bij de CIA, is natuurlijk groot nieuws.

Voor mij was het een verontrustende gedachte dat het team van Bush zo druk bezig was met het verdedigen van de valse voorwendselen om ten oorlog te trekken - Saddam had massavernietigingswapens, Saddam had banden met Al Qa'ida - dat het werd afgeleid van de echte en verdedigbare reden voor de oorlog: het opzetten van een fatsoenlijke, tolerante, pluriforme, multireligieuze regering in Irak. Die zou het beste antwoord en het beste tegengif vormen tegen zowel Saddam als Bin Laden.

Als het Bush-team de echte oorlog wil winnen dan moet het zijn ogen gericht blijven houden op de hoofdprijs en dat betekent het volgende:

Ten eerste moeten de Amerikaanse strijdkrachten de oorlog beëindigen. Het spijt me, meneer de president, het grote gevecht is nog niet over zoals u heeft verklaard. Omdat dat grote gevecht nimmer heeft plaatsgevonden in de soennitische wijken van Bagdad en de soennitische driehoek in het westen van Irak. Van alle aanvallen op Amerikanen vindt 80 procent daar plaats.

Twee divisies van Saddams Republikeinse Garde die deze streek beheersten, zijn simpelweg in rook opgegaan en zij zijn nu bezig met het doden van Amerikaanse militairen. Deze regio's moeten opnieuw worden binnengevallen en daarna worden overstroomd met wederopbouwprogramma's.

Ten tweede moeten de VS de nieuwe Iraakse bestuursraad volop steunen, zodat deze zo snel mogelijk meer bevoegdheden kan krijgen. Hoe meer macht de raad krijgt, hoe meer het namens Irak kan spreken tot de Arabische wereld. Bovendien wordt het dan duidelijk dat de VS de vroedvrouw zijn van de bevrijding van Irak en niet de bezetter. Duidelijk wordt dan ook dat diegenen die op ons schieten de toekomst van Irak (en van de Arabische wereld) vernietigen.

Rusland, Frankrijk en Duitsland zijn de grootste schuldeisers van Irak. Het grootste deel zal moeten worden kwijtgescholden. Het Bush-team moet van zijn Olympus afdalen en zowel de strijd als de dialoog aangaan met Rusland, Frankrijk, Duitsland en de Arabieren. Al diegenen die het regime van Saddam omarmden, moeten nu een zelfstandig Irak steunen.

Ten derde zijn er volgens Peter Bouckaert van Human Rights Watch al twintig massagraven gevonden in Irak, een getal dat kan oplopen tot negentig. Human Rights Watch schat dat er 300 duizend vermisten zijn.

Bush zoekt zich wild naar Saddams ongebruikte massavernietigingswapens, terwijl de bewijzen van zijn echte massavernietiging overal voor het oprapen liggen. Het Pentagon heeft niets gedaan om de Irakezen te helpen deze graven te openen en bewijzen te vergaren voor een oorlogstribunaal of om deze massamoorden aan de buitenwereld te tonen.

Let op de hoofdprijs, alstublieft. Als de VS massavernietigingswapens vindt, maar Irak verliest, dan zal Bush niet alleen de geschiedenis ingaan als een mislukt president, maar ook als een man die de wereld gevaarlijker heeft gemaakt voor Amerikanen.

Als de VS die wapens niet vinden, maar een beter Irak opbouwen, dan zal de wereld een gastvrijere en veiliger plaats zijn voor alle Amerikanen.

Meer over