Melkert verwerpt sollicitatieplicht voor ouderen

Herinvoering van de sollicitatieplicht voor werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar, is voor PvdA-minister Melkert van Sociale zaken onbespreekbaar....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De minister van Sociale Zaken zegt dat werkgevers schuld hebben aan de grote werkloosheid onder ouderen. 'Werkgevers vinden een werknemer ver onder 55 jaar al onaantrekkelijk. Stel je het toneelstukje eens voor van de 59-jarige WW'er die zich meldt bij het arbeidsbureau. Hoeveel vacatures zouden er voor hem openstaan?', aldus Melkert.

Melkert verweert zich tegen het pleidooi van zijn ambtgenoot Wijers om werknemers minder bescherming te bieden op de arbeidsmarkt. Wijers denkt dat door een toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt meer economische groei kan ontstaan, en een grotere aanwas van banen. Hij baseert zijn voorstel op een vergelijking tussen wettelijke regels in Nederland en die in andere industrielanden.

Melkert signaleert dat de trend in de discussie binnen de OESO verandert. Er wordt gezocht naar een beter evenwicht tussen vrije marktwerking en sociale bescherming.

Meer over