Meldpunt Kinderporno doet weer vaker aangifte

Het Meldpunt Kinderporno heeft vorig jaar opnieuw flink meer aangiftes gedaan van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen, dan het jaar ervoor....

Over het jaar 2002 meldde de belangenorganisatie ook al een flinke groei van de hoeveelheid afgelegde aangiften. Toen lag de toename vooral aan het nog steeds stijgende aantal internetgebruikers. Afgelopen jaar was de stijging vooral te wijten aan de klachten over spam e-mail, waarin mensen ongevraagd met kinderporno werden geconfronteerd.

In 208 gevallen is aangifte gedaan van verspreiding van kinderporno bij de Dienst Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Die hebben tot bijna honderd zaken voor justitie geleid. De meeste meldingen hadden overigens, net als voorgaande jaren, betrekking op kinderporno op buitenlandse sites.

Meer over