Megawati-aanhang herdenkt doden PDI-rellen

Een bijeenkomst van tienduizend aanhangers van Megawati Soekarnoputri ter herdenking van de slachtoffers die twee jaar geleden vielen tijdens rellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta is maandag rustig verlopen....

Van onze medewerker

Gerrit de Boer

JAKARTA

Uit angst voor onlusten had de politie geen toestemming gegeven voor een massa-meeting in een stadion in het centrum van de Jakarta. Daarom werd de bijeenkomst gehouden in de tuin van de populaire oppositieleidster.

Megawati hield een toespraak waarin ze haar teleurstelling uitsprak over het politieke hervormingsproces dat de twee maanden geleden aangetreden president Habibie in gang heeft gezet. Zo is nog steeds niet duidelijk onder welke voorwaarden nieuwe politieke partijen kunnen worden opgericht, aldus Megawati.

Megawati Soekarnoputri werd twee jaar geleden afgezet als voorzitster van de Democratische Partij Indonesië (PDI) door een groep tegenstanders binnen haar partij, die de steun genoten van de regering-Soeharto en de strijdkrachten.

Aanhangers van de afgezette partijleidster hielden echter het hoofdkantoor van de PDI in Jakarta bezet. Toen dat gebouw op 27 juli, een maand na haar val, werd ontruimd, kwamen minstens vijf Megawati-supporters om het leven. Die gebeurtenis en de rellen die erop volgden werden maandag in heel Indonesië herdacht.

Sinds het aftreden van Soeharto is de kans op een succesvolle terugkeer van Megawati als leidster van de PDI flink toegenomen. President Habibie heeft haar al meermaals uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, maar Megawati wil daar alleen op ingaan als ze wordt uitgenodigd in haar hoedanigheid van partijvoorzitster. Ook de verklaring van minister van Binnenlandse Zaken Syarwan Hamid dat hij bereid is béide PDI-groepen te erkennen kan geen genade vinden in haar ogen.

Megawati voert al twee jaar een juridische strijd tegen de regering, om erkenning van haar partijleiderschap af te dwingen. Tot nu toe hebben zes regionale rechtbanken haar in het gelijk gesteld.

De afgelopen weken hebben Megawati-aanhangers vrijwel alle regionale partijkantoren van de PDI weer in bezit genomen en ook het partijnetwerk is grotendeels in haar handen. Megawati verlangt overigens van haar aanhangers dat ze bij de herovering van het partijapparaat uitsluitend vreedzame en legale middelen gebruiken.

Begin augustus komen de PDI-vertegenwoordigers van alle kiesdistricten bijeen om een nationaal partijcongres uit te schrijven, dat in september wordt gehouden. Daar moet een nieuwe partijleider worden gekozen.

Het staat wel vast dat die nieuwe leider Megawati zal zijn, ook al heeft zij de laatste maanden ook van haar eigen aanhang veel kritiek te verduren gekregen omdat zij zich in de roerige dagen rond de presidentswisseling zo afzijdig heeft gehouden.

Megawati's populariteit onder de bevolking, en vooral onder de armen van Indonesië, blijft echter onverminderd groot en haar rol is nog lang niet uitgespeeld.

Haar PDI is bezig een samenwerkingsverband aan te gaan met de politieke partij die de grootste moslimbeweging van Indonesië, de Nahdlatul Ulama, deze week heeft opgericht. De kans dat deze partijcombinatie volgend jaar bij de parlementsverkiezingen een meerderheid behaalt is verre van denkbeeldig.

Meer over