Meeste werklozen in Flevoland

Nederland heeft het dieptepunt van de crisis nog niet bereikt. Volgens een bureau van ING raken nog meer mensen hun baan kwijt.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ROSA VEENSTRA

AMSTERDAM - De Nederlandse economie blijft krimpen. Volgend jaar is de teruggang een half procent. De werkloosheid zal met bijna 1 procent toenemen tot 7,3 procent.

Dat blijkt uit een rapport dat het Economisch Bureau van ING dinsdag heeft gepresenteerd. De bank baseert haar berekeningen op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Flevoland is het percentage werklozen in 2013 het hoogst: 9,9 procent. Volgens hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk valt dat relatief gezien mee. 'Flevoland heeft veel inwoners die werken in de provincies die grenzen aan Flevoland. Als je dan je baan verliest, ben je niet werkloos in de provincie waar je werkt. Je bent natuurlijk werkloos in de provincie waar je woont. Daardoor lijkt het percentage zo hoog.'

Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek, meent dat de stijging van de werkloosheid was te verwachten. 'In het begin van de economische crisis had menig bedrijf nog wat vet op de botten, maar nu wordt het uitblijven van economisch herstel duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Er zijn belangrijke verschillen in sectoren en die zijn niet gelijk over Nederland verdeeld. Daardoor zien we nu verschillen tussen provincies ontstaan.'

De provincies in het noorden hebben vanouds een hogere werkloosheid dan de rest van Nederland. Ook in 2013 ligt de werkloosheid in Drenthe (9,6 procent), Groningen (9,3) en Friesland (8,9) hoger dan het gemiddelde. Van Dijk: 'Het noorden heeft te kampen met een historische erfenis. In de jaren tachtig zijn daar grote groepen mensen werkloos geraakt en het is hun niet gelukt daarna weer aan de bak te komen.'

Ook Zuid-Holland, dat met 137 duizend werklozen volgend jaar bijna een kwart bijdraagt aan de totale werkloosheid, komt met 8,2 procent boven het gemiddelde uit. Dat is voor een groot deel te wijten aan de hoge werkloosheid in Rotterdam (12,1 procent) en Den Haag (11,2). In Rotterdam zijn veel logistieke en bouwbedrijven gevestigd, sectoren die het al langer zwaar te verduren hebben. In Den Haag doen de bezuinigingen op de overheid zich voelen en zullen veel ambtenaren zonder baan komen te zitten.

In het zuiden van Nederland liggen de werkloosheidspercentages onder het landelijke gemiddelde. Dat is voor een deel te danken aan de industrie die in Noord-Brabant en Limburg is gevestigd.

De Groot: 'Die regio's moeten het hebben van de productie van hoogwaardige elektrotechniek door bijvoorbeeld Philips en ADSL. Deze industrie houd zich in de wereldeconomie relatief goed staande omdat ze voornamelijk naar China exporteert. Noord-Brabant en Limburg zijn daarom minder afhankelijk van de toch voornamelijk Europese malaise.'

Toch zal ook de werkloosheid in het zuiden van het land volgend jaar hoger zijn dan in 2012. Van Dijk: 'De cijfers van ING lijken mij aan de optimistische kant. We zien pas sinds september weer een krimp en ik vrees dat ING een tijdje over de berekeningen heeft gedaan.'

Slechts een op vijftig werknemers denkt in 2013 personeel aan te nemen

Ook werkgevers zien het somber in. Slechts 2 procent van hen denkt het eerste kwartaal van 2013 personeel aan te nemen en ruim 9 procent verwacht personeel te ontslaan. Meer dan 80 procent verwacht geen veranderingen in het personeelsbestand. Dat blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Manpower in negentien landen van de Europese Unie. De Nederlandse werkgelegenheid neemt in 2013 volgens het onderzoek af met 8 procent. Alleen in Griekenland, Italië en Spanje is de achteruitgang groter: daar daalt de werkgelegenheid met 11 procent.

De enige sector in Nederland die een stijging in de werkgelegenheid verwacht, zijn de nutsbedrijven. Zij voorzien een stijging in de werkgelegenheid van 8 procent. In die sector is vooral veel vraag naar hooggeschoold technisch personeel. De sectoren die het meest te lijden hebben onder de crisis zijn de bouw en productie.

Er zijn zeven EU-landen met een positief werkgelegenheidscijfer: België, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Finland, Zweden en Roemenië. In de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika en Azië blijft er sprake van groei. Voor China zijn de groeiverwachtingen het zwakst sinds drie jaar.

undefined

Meer over