Meeste boetes zijn voor te hard rijden

Bijna tweederde van het aantal verkeersovertreders dat vorig jaar is beboet, heeft met de auto te hard gereden. Het ging om 2,95 miljoen overtredingen....

ANP

DEN HAAG

De jaarcijfers van het Openbaar Ministerie (OM) laten zien dat de meeste overtreders binnen de bebouwde kom zijn betrapt. Op provinciale wegen, en op rijkswegen was het aantal overtreders kleiner. Toch merkt het OM op dat ook wanneer chauffeurs te hard rijden, dat minder hard is dan enkele jaren terug.

Het OM besteedt veel aandacht aan handhaving van verkeersregels. Volgens procureur-generaal D. Steenhuis heeft dit geleid tot een rustiger verkeersbeeld en een daling van het aantal gewonden en doden.

Meer over